Община Смолян приключи изпълнението на проект „Обновяване и енергийна ефективност на образователната инфраструктура“ на стойност близо 6,6 млн. лв.

понеделник, 07 октомври 2019 г.

Днес в община Смолян се проведе заключителна пресконференция за представяне на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на образователната инфраструктура в гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 6 598 925, 21 лв. и е с продължителност 30 месеца. В пресконференцията взеха участие ръководителят на проекта инж.Мариана Цекова, която изпълнява временно длъжността кмет на Смолян и началникът на Регионалното управление на образованието Мария Семерджиева. Инж. Цекова представи общата цел на проекта – да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на град Смолян. Специфичните цели на проекта са обновяване на дворното пространство и спортните площадки на сградата на СУ „Отец Паисий“. Обновяване на дворното пространство и спортните площадки на Езиковата гимназия и VI ОУ „Иван Вазов“. Цялостен ремонт на ППМГ „Васил Левски“, включващ енергийна ефективност и реконструкция на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение. Основен ремонт и реконструкция на ДГ №5 „Буратино“, както и доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.

Инж. Цекова отбеляза, че новоизграденият по проекта физкултурен салон на ППМГ „Васил Левски“ е една прекрасна придобивка не само за училището и квартала, в който се намира, но и за целия град Смолян. Габаритите му отговарят за много състезания, които могат да се провеждат в него. Освен ремонт е направена и реконструкция на цялата сграда и укрепване, като вече има и въвеждане в експлоатация. Изградени са и подземните комуникации, които са били извън проекта, като те са финансирани от бюджетните средства на общината.“, посочи инж. Цекова. Тя допълни, че в ДГ „Буратино“ която е доста стара, всичко е обновено. Сградата е укрепена, тъй като е имала конструктивни проблеми, но вече от няколко месеца функционира и децата се чувстват чудесно в детското заведение. Изцяло обновени по проекта са и дворните пространства на ОУ „Иван Вазов“ и ЕГ „Иван Вазов“, както и този на СУ „Отец Паисий“. Във всички учебни заведения има доставено оборудване, по заявка на директорите, а на обектите има и видеонаблюдение, уточни инж. Цекова. Началникът на РУО – Смолян Мария Семерджиева заяви, че образованието е приоритет на българското правителство, а в община Смолян се случват много хубави неща за децата. Общината полага усилия за непрекъснато обновяване на материалната база, в която се обучават и социализират децата. Учениците от област Смолян за поредна година са на водещо място в страната и това също е резултат от усилията, които общината полага за подобряване качеството на обучението, коментира Семерджиева. Тя уточни, че предстои да се изготвят правила, според които физкултурния салон на ППМГ „Васил Левски“ ще може да се ползва не само от учениците, а и от гражданите, защото съоръжението е мултифункционално. Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009