Община Смолян отчете дейността си в Системата за самооценка на административното обслужване за 2009 г.

сряда, 05 май 2010 г.

Община Смолян отчете дейността си в Системата за самооценка на административното обслужване за 2009 г. към Министерски съвет, дирекция „Държавна администрация”,съобщиха от общината. Попълването на отчетите в Системата за самооценка на административното обслужване е регламентирано в чл.23, ал.6 от Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване. Системата за самооценка на административното обслужване е система за измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране на шест месечни отчети, на базата на които се извършва анализ на предлаганите услуги. С помощта на Системата за самооценка на административното обслужване се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”. Системата спомага за въвеждане на механизъм за сравнителен анализ между различните администрации и насърчаване на добри практики.

От изготвения отчет е видно, че Общинска администрация Смолян е извършила следните административни услуги за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.: Регистрации – 117 бр.;

Разрешение – 13 58 бр.;

Удостоверение – 20 746 бр.;

Съгласуване – 312 бр.;

Други (Заповеди; Протоколи; Заверка на строителна линия и ниво на строеж; Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозни средства; Приемане и обработка на декларации за облагане с годишен патентен данък; Заверка на регистри; Заверка на молби –декларации за обстоятелствено проверка за имоти в и извън регулация; и др. видове административни услуги). общо: – 18 209 бр. ОБЩО: 40 742 броя услуги.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009