Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи

петък, 22 май 2020 г.

Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи като приоритетни са централните градски части и други обществени територии, след което ще се извърши обработка на тревните площи за кърлежи и бълхи. След отмяна на Заповед, №217/19.05.2020г., на здравния министър , отнасяща се за забрана на ползването на детските площадки на териториите на съответните населени места ще бъдат извършени дейности по косене, почистване и обработка на тревните площи и на детските площадки в Смолян.

Съгласно чл.75 от Наредба за опазване на околната среда в община Смолян, почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени към сгради, дворове и др. се извършват от лицата, които ги обитават или стопанисват. Съгласно чл.106 от Наредбата за опазване на околната среда в община Смолян, озеленените площи разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост на територията на община Смолян се опазват от собствениците им, което включва и полагане на необходимите грижи за растителността. Съгласно чл.108 от Наредба за опазване на околната среда в община Смолян, почистването, поддържането и опазването на зелените територии на прилежащите междублокови пространства в кварталите с многофамилни жилищни сгради и комплексно строителство е задължение на домоуправителите и собствениците на етажната собственост.

Съгласно Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Смолян основно задължение е на всички ползватели и собственици на терени частна собственост, както и живущите в жилищните комплекси да извършат дейности по почистване и косене на тревни площи в границите на обектите, които ползват, стопанисват и притежават, с цел по ефективна обработка на определените терени и площи.

В тази връзка община Смолян напомня, че е необходимо да се организират и извършат дейности по почистване и косене на тревните площи в междублоковите пространства, както и в имотите частна собственост и такива, които са предоставени за ползване от ползватели.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009