Община Рудозем подписа договор по схема “Независим живот”

петък, 04 декември 2015 г.

Община Рудозем подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Център за предоставяне на услуги в домашна среда – Рудозем”, финансиран по процедура ”Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Бюджета на проекта е в размер на 499 986,00 лева (европейско финансиране-399 988,80 лв., национално съфинансиране -99 997,20лв.), за срок от 24 месеца. Този проект надгражда успешно реализирания проект от община Рудозем по схемата „Помощ в дома”, където бе създаден Център за предоставяне на услуги в домашна среда. В центъра ще се предоставят почасови социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Предвижда да се разшири обхвата на предоставените социална услуги, като се включат допълнителни услуги – здравни, психологическа подкрепа за потребители, както и да се подобри качеството на предоставените услуги, чрез супервизия на персонала обслужващ потребителите. По проекта се предвижда да се осигури устойчивост на проекти, в които общината е била партньор на Агенция за социално подпомагане, финансирани по процедури „Алтернативи” и „Нови алтернативи”, като бъдат включени целевата група на потребителите ползвали услуги по тези схеми в новия проект.

Обща цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Специфични цели на проекта са:

-Подкрепа за дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда – Рудозем.

-Подобряване на достъпа до социални услуги на по- голям брой потребители на територията на община Рудозем.

-Разширяване на обхвата на предоставените социални услуги и достъпа до здравна и психологическа подкрепа.

-Създаване на нови работни места за безработни лица на територията на община Рудозем.

По проекта ще бъде извършен подбор на потребителите и персонала на центъра. На първи етап от класирането се определят първите 24 души потребители. Лицата, които ще се грижат за тях ще обслужват минимум двама потребители. След приключване на проект “Нови възможности за грижа” и нова оценка на потребителите ще се определят следващите 35 потребители, които ще се възползват от услугите на центъра. Избраните на първи етап ще ползват услугите на центъра 19 месеца, а втората група 18 месеца.

С настоящият проект ще се постигнат следните резултати: Функциониране на Центъра за социални услуги в домашна среда – Рудозем с разширен достъп на социални услуги вкл. здравни и психологически услуги за 59 потребители. Осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009