Община Чепеларе влага над 560 хил. лв. в ремонтни дейности на Музея на родопския карст и Паметника на загиналите във войните чепеларци

понеделник, 09 юли 2018 г.

Община Чепеларе влага над 560 хил. лв. в ремонтни дейности на Музея на родопския карст и Паметника на загиналите във войните чепеларци по българо-гръцки проект

След проведена обществена поръчка е избран изпълнителят на дейностите по ремонт и реконструкция на Музея на родопския карст и Паметника на загиналите във войните чепеларци, които са част от проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе и Просочани, Гърция ((INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България, 2014-2020.

Съобразно офертата, строително – ремонтните дейности ще се извършат за над 560 хил. лева, като от тях 334376.08 лв. ще се вложат в Музея, а 233 911,61 лв. в Паметника.

Предвижда се ремонтът на Музея да се извърши в рамките на 115 календарни дни. Строително-ремонтните дейности ще обхванат всички помещения на сградата. Ще бъде подменена остарялата ВиК система, електрическата мрежа, отоплително-вентилационната инсталация. Предвижда се да бъдат положени нови настилки, стенни облицовки и окачен таван, подмяна на дограмата и др. Най-впечатляващата и атрактивна промяна ще е нова декорация, имитираща карстова пещера, чрез която ще бъдат пресъздадени нагледно пещерите в Родопите.

В продължение на 118 дни ще се извърши реконструкция и цялостно благоустрояване на пространството около Паметника на загиналите във войните чепеларци. Предвижда се изграждането на няколко модула: модул Експозиция, модул Релакс и панорама и модул Зона за беседи. В модул Експозиция ще бъде доставен макет на бойно оръдие от епохата на войните на миналия век. Зоната за беседи ще е своеобразен амфитеатър на открито със 70 места за сядане. Паметникът ще бъде осветен със скрити в терена осветителни тела. Предвижда се изграждането и на алейно осветление с енергоспестяващи лампи. Ще бъдат поставени множество указателни и рекламни табели, насочващи посетителите и гостите на града.

Проектните дейности включват още разработването на спектакъл „Звук и светлина” – кратък филм за историята: „Паметта на Чепеларе“. В тази връзка, Община Чепеларе припомня на своите съграждани, че ако притежават исторически данни, свързани с миналото на града – снимки, документи, писма, спомени, дневници и др. извадки от лични архиви, могат да ги предоставят в стая № 11 в сградата на Общината всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа, или на телефон: 03051 8273.

Проектът „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, цели да се съхрани и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

Очаква се до дни да стартират строително – ремонтните дейности.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе и Просочани, Гърция ((INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция – България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009