Община Чепеларе подобрява структурата и функциите си

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

По проект общинска администрация Чепеларе ще подобрява структурата и функциите си.

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ одобри проект на Община Чепеларе, финансиран по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 на ОПАК.

Стойността на проекта е 97 494,20 лв., а периодът за неговото изпълнение – 18 месеца.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009