Обсъждат отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г. на община Златоград

петък, 31 август 2018 г.

Общински съвет Златоград свиква публично обсъждане за отчета на бюджета на общината. На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград и Председателят на Общински съвет Златоград организират публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2017 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10 септември 2018 г. (понеделник), от 17.00 часа, в заседателната зала, на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Отправяме покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане, обясниха от община Златоград.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009