ОбС-Чепеларе заседава днес извънредно

четвъртък, 05 септември 2013 г.

Извънредно заседание на Общинския съвет на Чепеларе се провежда днес в заседателната зала на Общината.

Съветниците ще разгледат предстоящото кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 ,,Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.

Издаване на запис на заповед от община Чепеларе в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 31/3/3220049 от 05.07.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Друга точка от дневния ред на ОбС е и формиране на маломерни самостоятелни паралелки и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Цар Симеон I” – с. Павелско извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност през учебната 2013/2014 година.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009