Областен информационен център провежда среща в Рудозем

понеделник, 16 юли 2012 г.

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Рудозем днес, 16 юли 2012 г. от 14.00 ч., в залата на Туристически информационен център – Рудозем.

Една от основните цели на срещата е запознаване с екипа на ОИЦ – Смолян и с основните задачи, които той ще осъществява и видовете услуги, които ще предоставя на всички заинтересовани организации и граждани. Ще бъде представена ролята на ОИЦ – Смолян в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове в рамките на област Смолян, съобщи управителят на центъра Андреана Трифонова.

В допълнение, на срещата ще бъдат представени актуални и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми в различните сфери на дейност.

На срещата са поканени представители на Община Рудозем, неправителствени организации, бизнеса, социално – икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

Областен информационен център – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009