На 21 юни от 17.30 часа ще се проведе Обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

вторник, 13 юни 2017 г.

Обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г. ще се проведе на 21 юни от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-н Стоян Иванов – Председател на ПК по БФИР и г-жа Венера Аръчкова – Заместник-кмет на Община Смолян, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Поканата е публикувана на сайта на Община Смолян. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община Смолян.Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул.„България” №12/, ет. 2, стая 202 или на интернет страницата на общината –www.smolyan.bg Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obs_smolyan@abv.bg

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009