Мащабен проект на община Златоград получи одобрение

четвъртък, 04 юли 2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда, със свое Решение №369 от 19.06.2013 г., одобри безвъзмездна финансова помощ за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Златоград. Със своето решение УО на ОПОС потвърждава успешно приключила, изключително тежка, административна процедура за оценка на проектното предложение. Реализацията на един от най-важните проекти на общината включва инвестиционни разходи, съгласно бюджета на проектното предложение, в размер на 17 181 021,91 лв., срещу ангажимента на община Златоград да осигури собствено участие, в размер на 824 872, 50 лв. В изпълнение на решението на УО на ОПОС, община Златоград стартира действия по изготвяне на тръжните документации, обявяване и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за отделните дейности, включени в проектното предложение.

Реалното изпълнение на дейностите по проекта се очаква да се случи в началото на 2014 г., след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В обхвата на дейностите по проекта ще бъде изградена нова канализационна мрежа (вкл. колектори) – 12,600 км. и 730 бр. сградни канализационни колектори, с дължина 5,608 км.. Ще бъде рехабилитирана 9,357 км. водопроводна мрежа и 680 бр. сградни водопроводни отклонения, с дължина 4,746 км., което практически обхваща около 80 % от улиците в града.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009