Кметът Николай Мелемов награди 21 дейци на образованието, културата и журналистиката

вторник, 24 май 2016 г.

Образованите хора са най-големия капитал на една нация, гарантиращ ни достойно място в Европа, посочи градоначалникът в словото си за 24 май С тържествен концерт „ Поздрав от децата на Смолян за 24 май” , смолянчани отбелязаха Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Талантливите ни малчугани бяха аплодирани от публиката по време на концерта, който се проведе в театъра. Тържеството започна с химна на братята Кирил и Методий „Върви, народе възродени”.

"Скъпи дейци на културата и просветата. Щастлив съм, че като кмет на община Смолян мога да ви поздравя с най-светлия български празник, празник на нашата просвета, култура и писменост. Азбуката на Кирил и Методий, която сме дали на света, е най-великото общославянско дело, което сме направили и затова сме горди ”, каза в словото си кметът Николай Мелемов. „ На днешния ден цялата българска общественост трябва да се преклони с уважение към всички вас, които се занимавате с наука, образование и култура, защото това е най-високохуманната дейност. Вие учите и възпитавате нашите деца, а когато една нация има високо образовани и възпитани граждани, това е най-големият капитал, гарантиращ ни достойно място в Европа”, каза още Мелемов пред просветните и културни дейци. Той посочи, че не случайно в тежките исторически моменти точно образованието, училището и науката са помогнали на нацията ни да се съхрани и оцелее през вековете. Кметът на Смолян отправи най-топли пожелания за здраве и бъдещи успехи на просветните дейци, а на младите хора да помнят своя език и род, за да може българския народ да върви възроден към светли европейски бъднини.

След това секретарят на община Смолян Момчил Николов обяви Годишните награди на община Смолян за 2016 г. , които градоначалникът връчи на 21 изтъкнати дейци в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката.

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВСКА – старши учител в ОДЗ №2 „Синчец” – гр. Смолян – за постигнати отлични резултати в учебната и методическата работа и реализираните под нейно ръководство проект „Едно дърво – един живот“ и разработения и защитен през 2016 г. проект „Малки любители на природата“ на МОСВ-ПУДОС.

КАТЯ ХРИСТОВА САРИЕВА – старши учител в ОДЗ №6 „Зорница” – гр. Смолян – за високи резултати в работата по внедряване на оригинални и нестандартни педагогически технологии в учебно-възпитателния процес, за реализираните проекти „Играй и природата опознай“ и „Ритуализация в детската градина“, както и за спечелена награда на Международен детски театрален фестивал в Шумен.

КАТЯ ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА – начален учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци – за постигнати призови резултати на нейни възпитаници в състезания по математика, за успешната работа с деца със СОП и от приемни семейства.

МИТА БОРИСОВА МАДАНКОВА – старши учител по английски език в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян – за разработването, внедряването и използването на интерактивни форми и методи в образователно-възпитателния процес, за призовите класирания на нейни ученици в състезание по английски език.

ЛЮДМИЛ БОЙКОВ ЛОВЧАЛИЕВ – старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий ” – с. Смилян – за въведените съвременни иновативни образователни и възпитателни технологии в учебно-тренировъчния процес, за завоюваните призови места в състезания по футбол, волейбол и тенис на маса, за активната му работа по извънкласни и извънучилищни дейности и по проекти.

МАРИЯ ПЕТРОВА БАРГАНОВА – старши учител по английски език в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян – за високопрофесионална, научна и методическа педагогическа работа като базов учител към ПУ „П. Хирендарски“, за приложението на интерактивни методи за електронно преподаване, за успешното представяне в национален кръг на Фестивал за авторска драматургия и театър на английски език.

Инж. МАРИЯ БОРИСОВА ЖАЙГАРОВА – директор на ПГТТ „Христо Ботев” – Смолян – за новаторство и отлична организация на образователно-възпитателния процес и принос в професионалното образование, за активната й дейност като синдикален лидер на Съюза на българските учители в Смолянска област.

КРАСИМИРА ЕМИЛОВА ЮРУКОВА – старши учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Васил Левски” – гр. Смолян – за всеотдайната `и и задълбочена работа, постигаща отлични резултати в обучението на учениците, които заемат призови места на олимпиади и състезания и по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, за ръководството на Клуб „Програмирането – забавно и интересно“ по проект „УСПЕХ“, за публикуване на разработка в сборник с добри практики.

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА – старши учител по немски език в ГПЧЕ „Иван Вазов” – гр. Смолян –, за успешното прилагане на разнообразни иновативни методи и техники за обучение, които водят до отлични резултати на възпитаниците `и, в състезания и изяви по немски език, организирани от Немското посолство у нас, Гьоте институт, МОН и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и издателство „Клет“, за активната й работа за въвеждане на Немска езикова диплома в гимназията и регистрацията й към доброволческата организация „Културвайт“.

ТЕМЕНУЖКА СТОЙЧЕВА РОДОПСКА – учител по английски език в ПГИ „Карл Маркс” – Смолян – за цялостната `и дейност в областта на образованието, за дългогодишното прилагане на актуални педагогически подходи, за призови класирания на нейни ученици в конкурси по английски език и за „Най-добро екопослание“.

МАРИЯ НИКОЛОВА УРИЛСКА – учител по народно пеене в НУФИ „Широка лъка”- за цялостната `и дейност в областта на музикалното изкуство и фолклора, за отличните резултати в педагогическата й работа с младите фолклорни таланти в училището и изявите им в страната и чужбина, за творческите й постижения като солист на Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев“ – с. Гела,реализираните записи за фонда на БНР и издадените самостоятелни дискове „Родопска фантазия“ и Музикална импресия „Безвремие“.

ПЛАМЕНА ВЕСКОВА СЕДЯНКОВА – учител по музика в Обединен детски комплекс – гр. Смолян – за всеотдайната й работа с децата в обучението им по народно пеене и забавна музика, за спечелените призови класирания на нейните възпитаници в музикални конкурси като ХІІІ Национален конкурс за млади изпълнители, Национален конкурс за забавна песен, Национален фестивал на руската поезия, песен и танц и Фестивал на дивите цветя.

Доц. д-р ВАНЯ ГОСПОДИНОВА КРЪСТАНОВА – учен-езиковед, университетски преподавател в ПУ „П. Хилендарски” – филиал Смолян – за доказан принос за развитието на езиковото обучение, текстолингвистиката, ономастиката, изучаване на личните и селищните имена в Смолянско, за конкретните й постижения през 2015 и 2016 година – издаване на 3 учебни помагала по български език за 5, 6 и 7 клас: „Код: знам повече“ и последната й монография „Обучението по български език – алтернативи и практики“.

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПАШОВ – дългогодишен актьор в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян и бивш председател на Управителния съвет на Клуб на дейците на културата – Смолян – за емблематичните многобройни роли в театъра и киното, за утвърденото му име на виден общественик, за заслужения принос в утвърждаването на Клуба на дейците на културата като център на културно-творческа дейност, за активната му издирвателска и проучвателска краеведческа дейност.

ИСКРА ДИМИТРОВА ЙОСИФОВА – актриса в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян – за изиграните десетки роли в знакови за Смолянския театър постановки от 1982 г. досега, за работата й като ръководител на Детска театрална школа, където прилага игрови модули и поставя спектакли за деца, за успешното прилагане на умения в областта на приложните художествени дейности – изработване на кукли, костюми, сценичен грим и прически

ЯНКО ЗДРАВКОВ ХУСАРОВ – помощник-режисьор в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян – за голямата отдаденост на театралната професия от 1980 година досега, за знанията и уменията му в областта на сценичното изкуство, които му позволяват да изпълнява и артистични роли в не една постановка на Смолянския театър.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ – дългогодишен музеен специалист, завеждащ отдел „Нумизматика“ в Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност Археология – за осъществените множество археологически проучвания на територията на областта, включително и на Община Смолян, за проведените под негово ръководство изследвания на културните ценности: Момчилова крепост, Каменно съоръжение – с. Гела, Крепост „Калето“ – с. Кошница и като научен ръководител на европейски проекти по програмите ФАР-Трансгранично сътрудничество и Регионално развитие в дейностите по консервация, реставрация, социализация и популяризане на недвижимите културни ценности: Момчилова крепост, Ранновизантийска базилика – с. Гела, Крепост „Калето“ в месността Турлук край Смолян, за многобройните научни публикации в специализирани музейни и нумизматични издания на български и чужди езици, за авторството на нумизматични изложби.

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАДЕШЕВ – дългогодишен секретар на НЧ „Христо Ботев-1871” – Смолян – за неговата близо 60-годишна сценична дейност като хорист в Смесен хор и Музикален театър при читалището, за повече от 20-годишната му дейност като член и зам.председател на читалищното настоятелство, за активната му работа за организиране цялостната стопанска дейност, поддържането и ремонта на сградния фонд, и всички мероприятия на читалището. По повод неговата 80-годишнина.

ВЕЛИЧКА СЛАВОВА КАВАРДЖИКОВА – дългогодишен секретар на НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово – за над 20-годишна всеотдайна работа като библиотечен специалист, а от 18 години като секретар на читалището в Устово, за големите й заслуги за стабилизиране дейността на художествените състави, участието им в регионални и национални конкурси и фестивали, от които печелят множество награди и отличия, за привличане на нови изпълнители и самодейци, за помощта, която оказва на колегите от другите читалища.

ЕВЕЛИНА МИТКОВА АТАНАСОВА – Кореспондент на БТВ в Смолян, утвърдено име в журналистическата гилдия с над 15-годишен стаж и опит в радио, печатни и телевизионни медии с регионален и национален обхват – за принос в новинарството като стил на отразяване на динамични времена и събития в телевизия „Фотон-К“, Кабелно радио „Смолян“, „Дарик радио“, в. „Родопски вести“, електронното издание „Родопи нюз“, като първи главен редактор на Радио Фокус-Смолян, като главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Смолян, като кореспондент на БТВ със запомнящо се телевизионно присъствие, представящо в национален ефир духът на Родопите, духовното и културно наследство на планината.

СТЕФКА АНАСТАСОВА АНАСТАСОВА-ЧАВДАРОВА – дългогодишен телевизионен журналист с 20-годишен стаж в регионални и национални електронни медии: „Родопи САТ+“, „Фотон К“, „Радио 99“, Радио „Чан“, БТВ, „Smolyannews.com“ – за високопрофесионалната `и журналистическа работа, за многобройните авторски материали по обществено значими теми за община Смолян и областта, за активното отразяване на всички аспекти на живота и проблемите в региона.

Източник: Пресцентър на община Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009