Кметът на Доспат прави първа копка на мегапроекта за изграждане на компостираща инсталация край Барутин на 13 май

сряда, 08 май 2019 г.

На 13 май /понеделник/ 2019 година от 13.00 часа на площадката в местността „Гайтанина” в с. Барутин ще бъде направена първата копка на строително-монтажните работи на компостиращата инсталация от Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев, съобщи Красимир Горов, началник отдел „Стопанска дейност и екология“ в Община Доспат. Преди това от 11.00 часа в залата на ТИЦ –Доспат ще бъде дадена пресконференция относно напредъка по изпълнение на предвидените дейности по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“.

Съгласно подписаният Административен договор от 22.05.2018 г. между Регионално сдружение за управление на отпадъците, включващо общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница с водеща община Доспат и Министъра на околната среда и водите – Нено Димов, в качеството му на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с първата копка реално стартира изпълнението на дейностите.

Поканени са министъра на околната среда и водите, представители на ОП ”ОС”, областния управител на област Смолян, кметовете на общините от РСУО –Доспат – Девин, Борино, Сатовча и Сърница. Проектът е на стойност 9 654 503,76 лв.

Основните цели, които ще се постигнат с реализирането на този мащабен проект са в унисон с изискванията на Националния план за управление на отпадъците и Общинските програми за управление на отпадъците , а именно: С въвеждането в експлоатация на компостиращата инсталация ще бъдат оползотворявани всички зелени отпадъци за производство на компост и неговото реализиране за подобряване почвата на обработваемите площи.

С въвеждането на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци ще се отделят четири фракции:

– метали;

– пластмаси;

– стъкло;

– хартия и картон.

Тези отпадъци, веднъж правилно третирани ще бъдат връщани за рециклиране и повторна употреба – така наречената кръгова икономика.По този начин почти наполовина ще бъде намален обема на битовите отпадъци ,които ще се депонират в депото и ще бъде удължен неговия експлоатационен период.От друга страна ще отговорим на изискванията на чл.31,ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009