Кметът Мелемов внася проект за бюджет на Община Смолян на предстоящата сесия на Общинския съвет

петък, 19 февруари 2021 г.

68 милиона лева е проекта за бюджет на Община Смолян, който внася кметът Мелемов

Общински съвет Смолян ще проведе заседание на 25 февруари 2021 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред от рекордните 74 точки! Една от най-важните точки е Приемане на бюджета на Община Смолян за 2021 година. Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2022 – 2024г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. И избиране на Зам. Председател на Общински съвет – Смолян. Докладната записка е внесена от председателя на ОбС – Смолян Венера Аръчкова.

Рамката на проекта за бюджет за 2021 година на Община Смолян е 67 774 917 лева. Това пише в докладната си записка пред общинските съветници кметът Николай Мелемов. От тях за делегирани от държавата дейности са предвидени 31 653 995 лв., а за местни дейности – 36 120 922 лв.

Значително е увеличена издръжката на общинската администрация – от 1 830 000 лв. на 2 205 500 лв. Средствата за възнаграждения на кметовете и кметските наместници са в размер на 718 700 лв., а за заплати на служителите в общинската администрация – 1.5 млн. лева. За „Отбрана и сигурност” ще бъдат разпределени 272 052 лева, а предвидените средства за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е над 90 хиляди лева. Делегираните от държавата дейности в образованието са 18 558 537 лева. С 19% спрямо 2020 г. се увеличават и средствата за здравеопазване и теса 883 423 лева. От тях за медицинско обслужване в здравни кабинети – 373 944 лева, за детска кухня – 56 496 лева, за яслени групи към детски градини – 329 583 лева. Бюджетът за култура е 2 307 035 лева. От тях 648 470 лв. – за Регионална библиотека „Николай Вранчев“, 468 624 лв. – за Регионалния исторически музей, 179 349 лв. – за Художествената галерия, а 1 010 592 лв. – за читалищата в общината. За представителни разходи на кмета на общината и кметовете на населени места са планирани 15 000 лв., за еднократни помощи – 20 000 лв., за стипендии на лекари – 10 000 лв., за стипендии на ученици – 5 000 лв.. Предвиждат се и 80 000 лв. за финансови стимули за новородени. Разходите за улично осветление в общината и тази година са близо 1 млн. лева, 70 хиляди лева са предвидени за хоризонтална и вертикална маркировка, а за зимно поддържане се предвиждат 744 хиляди лева. Общината ще задели 1 млн. лева за съфинансиране по оперативни програми. За спортен календар средствата са в размер на 130 000 лв., за спортни клубове – 100 000 лв., отделно от тях и 80 000 лева за ФК „Родопа – Смолян“. Управлението, стопанисването и поддръжката на спортна инфраструктура в общината ще струва 992 500 лв., за културен календар са заделени 223 300 лв., за издръжка на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – 210 000 лв. Най-голяма е сумата и тази година за чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването – 4 594 820 лева, сочат данните от докладната записка на кмета Николай Мелемов.

Като първа точка в дневния ред на Общинският съвет в Смолян е избор на зам.-председател на местния парламент, поради здравословен проблем. Докладната записка е внесена от председателя на ОбС Венера Аръчкова. Общинските съветници трябва да изберат заместник-председател, който да ръководи ОбС докато те в болнични. Зам.-председатели на ОбС – Смолян се избират с явно гласуване с повече от половината от всички общински съветници.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009