Близо 9 млн. приходи очаква община Смолян през 2019 година от разпореждане с имоти – общинска собственост

петък, 18 януари 2019 г.

Годишната програма за разпореждане с имоти, вещи и общинска собственост е създадена с цел осигуряване на оптимално управление и стопанисване на общинските имоти и реализиране на оптимални приходи за местни дейности от тях. Предмет на Програмата са всички имоти – публична и частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2019 година. Очакваните приходи през настоящата година от имотите – общинска собственост са в размер на 8 930 881 лв. В това число приходи от наеми – 354 хил. лв. ; приходи от общински такси 147 500 лв. и приходи от продажби на общинска собственост малко над 8 400 000 лв.

В Проекта на програмата общината е заложила сумата от 3 700 000 лв за разходи по управление, стопанисване и придобиване на имоти – общинска собственост. Близо половината от предвидените разходи са за разходи за придобиване на земя за право на преминаване, отчуждаване на имоти за улици, пътища, гробища и друга техническа инфраструктура.

Обектите от първостепенно значение, за които са предвидени разходите в Програмата са Депото за строителни отпадъци и площадка за временно събиране на биоотпадъци от зелената система на града в землището на с. Турян; пътища и улици в града и населените места; гробищните паркове в трите квартала и в населените места в общината, както и разходи относно обектите, свързани с водоснабдяване и канализация.

Проекта на годишната програма за разпореждане с имоти, вещи и общинска собственост е качен на сайта на община Смолян, като заинтересованите страни могат да изразят своите становища и да дадат предложения до 25 януари.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009