Административният съд отмени разпоредби от наредба на ОбС-Златоград

понеделник, 15 май 2017 г.

Административен съд – Смолян с решение № 168/11.05.2017 г. по адм. дело № 64/2017 г., отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 2, т. 4; разпоредбите от Глава втора, раздел ІV, а именно от чл. 42 до чл. 46 вкл.; чл. 70, ал. 1 и т. 13 от раздел ІV „Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи“ от Приложение № 5 към чл. 52, чл. 56 и чл. 60 от Наредбата от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение № Д-72 от 28.03.2008 г. в сила от 01.05.2008 г., с последно изменение с решение № Ж-321 от 29.09.2016 г. в сила от 01.10.2016 г.

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, с мотивите, че оспорените разпоредби от Наредба № 8 са незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока степен.

В мотивите си за отмяна на чл.70, ал.1 от Наредба № 8, съдът прие, че ЗМДТ, който е нормативен акт от по-висока степен от Наредба № 8 на Общински съвет – Златоград е регулирал по съответния ред посочените обществени отношения и с подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредба № 8 не би могло да се регулират отново тези обществени отношения и то по начин различен от този възприет със Закона /ЗМДТ/.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009