33 проекта са подадени пред Местна инициативна група Кирково-Златоград

петък, 15 март 2019 г.

На 11 март 2019 г. приключи първият прием на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка 6,4 – Инвестиции в неземеделски дейности. Подадени са общо 33 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет е 978 хил. лв, като кандидатите следва да осигурят и собствен принос от 25 %, съобщиха от община Златоград.

Подадените проекти предвиждат инвестиции в 4 населени места от Община Кирково и 3 населени места от Община Златоград. Общо 12 проекта са за гр. Златоград, 10 проекта – за с. Кирково, 11 проекта – за населени места извън общинските центрове. 24% от проектите са предназначени за хотели и къщи за гости, 10% – за заведения за хранене, 8% – за производствени дейности, останалите са за различни видове услуги – допълнителни туристически, медицински, рекламни и други услуги. На 12 март 2019 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерти-оценители, която в периода 14 март – 22 април ще извърши оценка и класиране на проектите.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009