„Виртуален музей“ разказва за културно-историческото наследство на траки и византийци от Смолян до гръцкия остров Самотраки

четвъртък, 23 май 2013 г.

Уеб-базирана система за визуално представяне на социализирани обекти от древното историческо наследство за територията от Смолян до гръцкия остров Самотраки бе разработена като пилотен модел, обслужващ Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян. „Виртуалният музей“ бе създаден в рамките на трансграничния проект “Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” /THRABYZHE/, в който си партнират община Смолян, РИМ – Смолян и гръцката община Самотраки. Проектът се финансира по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 година. Дейностите по него стартираха през 2011 година с интензивни археологически изследвания и ще приключат през август 2013 година с представяне на резултатите. Извършено е проучване на 2 средновековни крепости в Смолянска община, реставрация и консервация на архитектурни структури, теренен обход на граничната зона между община Смолян и Гърция, реставрация на открити движими находки.

Проектирането и създаването на база данни и онлайн-приложение с регулиран достъп за въвеждане, съхраняване, администриране и визуализиране на информация за културно-историческото наследство на територията на Родопите и Беломорието между Места и Марица и остров Самотраки, бе възложена на софийската фирма „НИТ – Нови интернет технологии“ ЕООД. Система от този вид се прилага за първи път в България, заявиха експертите, които проведоха обучение с музейните специалисти от Смолян. Използван е опитът на ирландски музей. Приложението е с две части – административна част за ползване от музейни и научни работници и експерти и потребителска част за широка аудитория.

Информацията ще бъде достъпна на три езика – български, гръцки и английски. Изработен е регистър на историческите местности и обекти. В системата по проект са въведени 444 движими културни обекта и 83 исторически местности, но има заложена функционалност за систематизация и непрекъсната актуализация на фондовете, за разширяване на тематичното и обемно съдържание извън тракийското и византийско културно-историческо наследство. Осигурява се идентифицирането на обектите, установяване на тяхното местоположение и ефективно управление на системата от обекти. Чрез регулиране на видимостта на информацията в базата-данни от музейните специалисти се реализира “Виртуалният музей”, което е изключителна възможност за широко популяризиране и привличане на повече публика и интерес към Средните Родопи и отговаря на повишените изисквания към управлението на културно-историческото наследство. РИМ – Смолян полага усилия чрез различни дейности и инициативи да бъде обединител и водещ партньор в културния живот на региона.

Източник: РИМ - Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009