Въпреки увеличението, Смолян отново е на 23-то място по заплати – средно през юни сме получавали 725 лева

вторник, 23 август 2016 г.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2016 г. е 693 лв., за май – 699 лв. и за юни – 725 лева.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 5.7% и достига 706 лв. при 946 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 823 лв., а за частния – 668 лева.

Увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо първото тримесечие на 2016 г., е регистрирано в дейностите „Строителство” – 18.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” – 14.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Финансови и застрахователни дейности” – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности” – с 6.2% и „Операции с недвижими имоти” – с 5.2%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. се увеличава с 12.8%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Добивна промишленост” – 992 лв., „Селско, горско и рибно стопанство” – 931 лв. и „Операции с недвижими имоти” – 925 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – 423 лв., „Транспорт, складиране и пощи” – 470 лв. и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 497 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2016 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 279 лв., Стара Загора – 938 лв., Враца – 907 лв., и Варна – 901 лева.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009