Увеличение на работещите в областта отчита статистиката

вторник, 22 ноември 2016 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2016 г. се увеличават с 2% спрямо края на юни 2016 г. и достигат 31.9 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 3.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.5%. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Строителство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.7 и 13.1%.

В края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 5.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват със 7.2%,отчетоха от статистиката.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009