Техническия колеж в Смолян ще се преобразува в Технологичен факултут към ПУ

вторник, 14 юли 2015 г.

На свое заседание Академичният съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” взе решение Техническият колеж – Смолян да се преобразува в Технологичен факултет към Пловдивския университет. Студентите ще по­лу­ча­ват диплома за висше образование с об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ба­ка­лавър”, съобщиха от учебното заведение.

В региона има остра нужда от технически, висококвалифицирани кадри. Непрекъснато водим диалог с фирмите от региона, заяви доц. д-р Стоянова, директор на колежа. Те подкрепят това преобразуване. То ще даде възможност на младите хора от региона да получат качествено техническо обучение в степен „бакалавър” тук, близо до своите семейства и родни места. Гъвкавият учебен процес позволява на студентите едновременно да работят и да се обучават. В резултат на добрата ни връзка с ръководствата на фирмите от региона студентите имат възможност да се запознават със съвременно оборудване и нови технологии, благодарение на застъпената практическа подготовка под формата на практики и лабораторни упражнения, част от които се провеждат в производствени предприятия от региона. Това е гаранция за успешната професионална реализация на нашите възпитаници, добави доц. Стоянова. Тази година Техническият колеж – Смолян приема студенти по пет специалности: „Машиностроителна техника и технологии“; „Автомобилна техника“; „Компютърни и комуникационни системи“; „Телематика“ и „Електроенергийна техника“.   На новоприетите студенти ще бъде предоставена възможност след преобразуването на Колежа да получат степен „бакалавър”. Много от работодателите в региона са готови да отпуснат стипендии на обучаваните в колежа студенти. Желаещите да се обучават в Колежа могат да кандидатстват: с оценките от държавни зрелостни изпити по Български език и литература, или Математика, или Физика и астрономия, или с оценка от кандидатстудентски изпит по Математика, положен в Техническия колеж или с оценки от конкурсни изпити по Математика, Информатика или Физика, положени в друго висше училище в годината на кандидатстването. Редовният изпит ще се проведе на 24 юли, от 14,00 часа в Техническия колеж. Колежът се развива непрекъснато с оглед подготвяните в него кадри да отговарят на нуждите на трудовия пазар, сподели доц. д-р Силвия Стоянова и прикани всички желаещи да се развиват в областта на техническите науки да осигурят бъдещето си като инвестират в образованието си в Технически колеж – Смолян.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009