Статистиката: Увеличение на наетите по трудово правоотношение в Смолян

вторник, 23 август 2016 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2016 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на март 2016 г. и достигат 31.3 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 1.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.7%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 10.8%, „Строителство” – с 10.0%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 9.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.0%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” – с 39.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 9.0% и „Други дейности” – с 6.7%, отчитат от статистиката в Смолян.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 38.9 и 10.8%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 1.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.5%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.8%.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009