Ден на отворените врати обяви статистическо бюро-Смолян

вторник, 24 юни 2014 г.

Статистиката навърши 134 години

На 25 юни 2014г. Българската статистическа институция навършва 134 години. Началото се поставя през 1880 г., когато с Указ на княз Александър Батенберг e формирано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите, с което се полагат основите на развитието на официалната статистика у нас. Една година по-късно – през 1881 г. с Указ 712 на Народното събрание от 19 август 1881 г. се създава независимата държавна статистическа институция. От Статистическо отделение тя прераства в самостоятелно статистическо бюро със задачата да събира, обработва и обнародва всяка година статистически данни. През 1946 г. за първи път се изгражда мрежа от местни статистически органи. Българската статистика всяка година провежда около 250 различни статистически изследвания в 35 тематични области. Дейността е изцяло хармонизирана с фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и принципите на европейската статистическа практика.

Необходимостта от статистическа информация е доказана от вековната история на статистиката. С развитието и задълбочаването на демократичните процеси значението на статистиката ще нараства. Статистическите данни, присъстват активно в живота на цялото българско общество – те се представят, анализират, използват и цитират. Ролята на националната статистика за обществото нараства чрез внедряване на съвременни информационни технологии при събирането, производството и разпространението на статистическата информация. Статистическата информация принадлежи на гражданите и бизнеса, на научната общност, на политиците, на медиите и на обществото като цяло. Активността на статистиката в посока на предоставяне на прозрачна, достъпна, безпристрастна, навременна, качествена и коректна информация има ключово значение за политическия, икономическия и социалния живот на страната.

Вече 55 години ТСБ Смолян, макар и с различни имена през годините събира, обработва, анализира и разпространява важна за областта статистическа информация.

По повод празника Териториалното статистическо бюро – Смолян обявява на 25 юни Ден на отворени врати, в който ще бъдат организирани разнообразни прояви: презентации, разпространение на брошури, срещи с респонденти и потребители, чиято цел е запознаване на всички желаещи с начините на събиране, обработка и разпространение на статистическата информация.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009