Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за септември е 717 лева

вторник, 22 ноември 2016 г.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2016 г. е 705 лв., за август – 694 лв. и за септември – 717 лева. През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.1% и достига 705 лв. при 941 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 810 лв., а за частния – 673 лева.

Намаление на средната месечна работна заплата, спрямо второто тримесечие на 2016 г., е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.3%, „Култура, спорт и развлечения” – 6.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 4.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Операции с недвижими имоти” – със 7.1%, „Добивна промишленост” – с 4.5% и „Държавно управление” – с 3.8%, изчислиха статистиците в Смолян.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 11.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Добивна промишленост” – 1 037 лв., „Операции с недвижими имоти” – 991 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство” – 854 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – 431 лв., „Транспорт, складиране и пощи” – 465 лв. „Други дейности” – 501 лв., и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 509 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2016 г., област Смолян е на 21-во място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 272 лв., Стара Загора – 930 лв., Враца – 881 лв., Варна – 880 лв. и София – 879 лева.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009