„Родопа пее и танцува” в Доспат

петък, 26 април 2013 г.

В Доспат от 16,30 часа утре ще се проведе второто издание на „Родопа пее и танцува”. Това е събитие по проект „Съвместна туристическа инициатива” / „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage”/ с акроним JTI – TARGET, по който Областна администрация работи като втори партньор.

Проектът е по Приоритетна ос 1 Качество на живот, Втора покана на Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013г.”, област на интервенция 1.2 Опазване, управление и подобряване на културните ресурси. Предвидените дейности са за развитие на регионално ниво и имат за цел да обединят и насърчат постигнатите връзки в областта на културно-историческото наследство, природните и туристически обекти, да използват нови по-атрактивни форми в комуникацията и промотирането на тези продукти и насърчат алтернативните форми на туризма от културен интерес.

Предвиденото събитие в град Доспат има за цел да покаже традиционният бит и култура, характерни и съхранени през времето за региона.

За културното мероприятие участие ще вземат: Групи за изворен фолклор; Танцови състави; НУФИ „Широка лъка”; Изтъкнати родопски певци и инструменталисти; „Гласът на Родопа” – Росен Корлов.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009