Родители и педагози посетиха детска градина в Гърция по проект

понеделник, 04 юни 2012 г.

НАПИСАНО ОТ ВАС

Трудно се излиза от емоцията и силното вълнение, но остават спомените и доброто настроение. С тези чувства и впечатления се завърнахме от гостуването в съседна Гърция, осъществено и изпълнено като част от международния проект „Коменски”. Посещението, запознаването и информационната обмяна, осъществена с партньорите от Гърция и Турция, създадоха благоприятна атмосфера за реализиране целите на проекта. Домакините от детска градина „Педикорама”, представиха традиционни празници и обичаи, характерни за техния регион. При подготовката и изпълнението, участие бяха взели и родители. Подкрепата им се изразяваше в набавянето на необходимите традиционни носии и костюми и в приготвянето на почерпка за градините – партньори в този проект. В създадената положителна обстановка и отлични условия, изпълненията на децата от детското заведение оказаха силен ефект и отклик у всички присъстващи.

Самото споделяне на емоциите, вълненията и настроенията, съпътстващи представянето и изживяването на празниците и обичаите, влияе благоприятно, като формира редица позитивни нагласи. Провокира се творческото мислене и се появяват нови идеи, засилва се мотивацията за прилагането на иновативни модели след успешното реализиране на много задачи от програмата. Като резултат е, че с утвърждаването на традиционните празници и въвеждането на ритуализацията като педагогически способ за задоволяване и въздействие върху емоционалните потребности на децата, се рефлектира и върху емоционалните нагласи на родители и педагози. Самото празнуване като акт, отключва положителни емоции у всяко човешко същество. А когато този акт е споделен и се съпреживява, положителния емоционален заряд, който носи, се повишава.

Въвеждането на този способ в педагогическата практика, спомага за обединяването на трите основни звена в успешния модел на взаимодействие и сътрудничество: педагог – дете – родител. Става видно, че от местно и национално ниво, се минава и на интернационално ниво, защото макар, че има граници, различия и особености, в основата на всяка педагогическа дейност или работа с деца, огромно значение има именно този успешен модел на взаимодействие и сътрудничество. Децата са свързващото звено и те са тези, които свързват и обединяват останалите. Всички деца, без значение държава, религия, умения или специални образователни потребности, са източник на енергия, мотивация и стимул за всички ангажирани в педагогическата сфера специалисти. Те са такива и за своите родители, като същевременно придават смисъл и съдържание на човешкото битие. Спомагат и за моралното, професионално и морално удовлетворение на всеки един от нас.

Затова и резултатите от проекта до момента са положителни. Чрез представянето и изобразяването на национални празници и обичаи, децата продължават традициите, споделят чувството са принадлежност и приемственост. Това подпомага интеграцията им в обществения социален живот, като спомага и интегрирането и на децата със специални образователни потребности, запознавайки ги с различните национални обреди. Осигуряването на достъпност и близост до различните символики, характерни за празничните календари на градините – партньори, провокират интерес и обогатяват емоционално и духовно всички участници в този проект. Самото подготвяне, презентиране, заснемане и споделяне на празничните обичаи, влияе творчески върху тяхната креативност и засилва мотивацията за все по-успешни резултати в отговорната, но зареждаща работа с деца!

ПРОЕКТ „КОМЕНСКИ”, ОДЗ „Родопчанче”

Дете, с усмихнато лице, извисява колебливо своя глас, протяга двете си ръце, очарова ни и сме в захлас!

Устните пеят, очите греят, чак сърцето му танцува, поклон ни подари за добре дошли и душата ни развълнува!

Павлина Красина

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009