Регионална библиотека – Смолян спечели проект „Библиотеката – активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!”

петък, 02 септември 2016 г.

Регионална библиотека – Смолян спечели проект „Библиотеката – активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!”.

В края на месец юни Фондация „Глобални библиотеки – България” обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.

Основната цел на проектната сесия бе да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в обществения живот на съответното населено място или регион. Да насърчи различни форми на партньорство между обществените библиотеки и други организации и институции и да създаде набор от добри практики и ефективно работещи партньорски модели, които да бъдат популяризирани и разпространени в останалите обществени библиотеки в страната.

Библиотеките имаха възможност да кандидатстват в три тематични области:

Тематична област 1 – Развитие на местната общност

Тематична област 2 – Устойчиво развитие

Тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи.

В рамките на конкурсната процедура бяха подадени 58 проектни предложения.

Проектът на Регионална библиотека – Смолян „Библиотеката – активна част от информационното пространство. Вижте ни! Чуйте ни! Научете!” е оценен с 55 точки от максимално възможни 60. Основната цел на проекта е изграждане на нови маркетингови инструменти за разширяване информираността на местната общност чрез модернизация на уебсайта и предлагане на нови библиотечни услуги.

Проектът ще се реализира в партньорство с три читалищни библиотеки от област Смолян : НЧ „България-1937”- с. Могилица, община Смолян, НЧ ”К. Маджаров-1866”- гр. Смолян, кв. Устово и НЧ “Христо Ботев-2000” – гр. Рудозем.

Радостен е и факта, че от 29 одобрени проекта за цялата страна 3 проекта са от област Смолян. Редом с Регионална библиотека – Смолян отлично се представиха и читалищните библиотеки от гр. Златоград с проекта от направление 2 „Зелена академия в читалищната библиотека” и читалищната библиотека с. Гьоврен, община Девин с проекта „Забавна библиотека” в тематично направление 3. Това постижение още веднъж показва, че в Смолянска област има активно работещи библиотеки и добре подготвени библиотечни кадри.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009