Откриха учебната година в Техническия колеж

събота, 01 октомври 2011 г.

На 1 октомври 2011 г. Техническият колеж – Смолян официално откри новата 2011/2012 учебна година. Академичния праг прекрачиха 60 първокурсника, приети в четири специалности: „Компютърни и комуникационни системи”, „Автомобилна техника”, „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Машиностроителна техника и технологии”. Първокурсниците бяха приветствани с „Добре дошли” от директора на Колежа проф. д-р Славян Сапарев. Той изтъкна, че от времето на основаването си та чак до днес, възпитаниците на Техническия колеж се реализират в ключови сектори на нашата икономика. Обучението в Техническия колеж е ориентирано изцяло към стратегически направления на икономиката: транспорта и машиностроителната техника, комуникациите и компютърните технологии, енергетиката. Днес техниката претърпява революция, развива се с бързи темпове и в България има нужда от технически грамотни хора. Затова учебното съдържание непрекъснато се обновява, включват се най-новите постижения в съответната техническа наука и практика – електромобили, енергийна ефективност, проектиране на оптични системи, разширяване изучаването на решетъчните функции и др. Увеличен е броят на компютърните дисциплини във всички специалности. Всичко това ще направи нашите студенти конкурентно способни на трудовия пазар. Преподавателският състав е добър и високо квалифициран. Колежът разполага с достатъчен брой компютри и с библиотека, която е в помощ на студентите. Изтъкна, че Колежът има своите традиции – ежегодна международна конференция, в която участвуват и студенти-дипломанти. Директорът поздрави новоприетите студенти с избора им на професия, пожела им да бъдат отговорни, да са амбициозни и упорито да учат, защото знаещи и умни хора се търсят винаги и намират успешна реализация в живота. В заключение проф. Сапарев връчи на всеки първокурсник първия студенстки документ – студенстката книжка с поръката да я пазят и да събират в нея доказателства за своите знания. На 8 октомври 2010 г. в Техническия колеж ще се проведе нов кандидатстуденстки изпит по математика за попълване на незаетите места. В класирането може да се участва и с оценка от положена матура по математика или с оценка от положен изпит по математика в друго висше улище в страната. Таксата за първокурсниците е определена от Министерството на науката и образованието и е 290 лв. на семестър. Студентите имат възможност да се настанят в общежитие. Обучението по специалности е редовно, като занятията ще се водят в събота и неделя. Така Колежът проявява гъвкавост в условията на криза и предоставя възможност на работещи в съответните области хора да повишат своята квалификация и образование. „Така че ако сте осъзнали, че техническите науки ви влекат или искате да стане част от академичната младеж, заповядайте!” подкани младите хора проф. Сапарев.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009