Окръжен съд–Смолян призна пещерата “Дяволско гърло” за държавна собственост

сряда, 02 ноември 2011 г.

С решение от 26.10.2011 г. Смолянският окръжен съд призна за установено, че държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а последният – чрез областния управител на област Смолян, е собственик на пещера “Дяволското гърло”, публична държавна собственост, природна забележителност, находяща се в с. Триград, община Девин, представляваща част от защитена местност “Триградско ждрело",съобщиха от съда. Спорът за собственост е повдигнат пред съда от областния управител на Смолян, действащ като представител на Държавата чрез МРРБ с твърдения, че държавата е собственик на пещерата. Другата страна по делото – община Девин, предявява насрещен иск, с който моли съда да признае, че пещерата е общинска собственост. При постановяване на решението си, Смолянският окръжен съд анализира всички факти и доказателство по делото и достигна до следните изводи: Местността “Триградско ждрело”, заедно с пещерата "Дяволското гърло”, са обявени за защитена местност през 1963г. Пещерата е предоставена за стопанисване от Министерския съвет на Българския туристически съюз през 1964г., а през 1993г. е обявена за защитен обект с международно значение. През 1995г. същата е актувана за пръв път като обект, предоставен от държавата в собственост на община Девин, а три години по-късно е актувана като публична общинска собственост. През 2010г. ”Дяволското гърло” е актувана като публична държавна собственост. С влизане в сила на Закона за държавната собственост през 1996г., пещерата, по силата на закона, е публична държавна собственост, тъй като представлява обект от национално значение, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване, което още от 1964г. Министерският съвет е предоставил на БТС. Следователно, актът за публична държавна собственост от 2010г. е законосъобразен. На следващо място, значителна част от обекта представлява част от водно течение, два водопада с дължина 42м и 18м, сифони със сифонни участъци между тях и надземно речно корито, които според Закона за водите са публична държавна собственост. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Пловдивския апелативен съд.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009