ОД МВР – Смолян: Населението на област Смолян живее в спокойна среда на сигурност

четвъртък, 11 септември 2014 г.

Нивото на регистрирани престъпления в област Смолян от началото на годината до 31.08.2014г намалява спрямо същия период на миналата година.

Ръководството на ОДМВР – Смолян отчете резултатите от дейността и динамиката на процесите по противодействие на престъпността от началото на 2014 г. в сравнение с предходната 2013 г. на пресконференцията днес. За по-голяма прозрачност в работата на полицията, на интернет страниците на всички областни дирекции, както и на ОД МВР – Смолян е обособена секция, където на всеки шест месеца ще се публикува информация за актуалното състояние на престъпността в Областната дирекция, както и по Районни управления. В тази връзка, с цел планиране, организиране и осъществяване на съответните мероприятия се изготвя карта на престъпността, основана на данните за концентрация на престъпната дейност – местата и часовете от денонощието, където най – често се осъществяват престъпления и нарушения на обществения ред. От началото на годината до момента се очертава тенденция на намаляване на регистрираните престъпления и увеличаване на броя на разкритите престъпления и съответно процента на разкриваемост.

Според полицейската статистика регистрирани са 473 броя престъпления (при 553 за същия период на 2013 г.), което означава, че престъпността в смолянска област в сравнение с тази в страната е най-ниска. На територията на област Смолян на 100 хил. от населението са регистрирани 365 (426 за същия период на 2013 г.) престъпления при 899 средно за страната. По-ниска престъпност в сравнение с 2013 г. е регистрирана в четири от районните управление – Смолян, Мадан, Златоград и Чепеларе. Ръст е регистриран единствено в РУП – Девин – с 20.23% Разкрити са 49.05 % от регистрираните престъпления при средно ниво на разкриваемост в страната 35.8 %. През същия период на 2013 г. са разкрити 42.13 % от регистрираните престъпления. С тези резултати към настоящия момент областната дирекция заема 6 място в сравнение с останалите 28 областни дирекции. Без изменения остава средата за сигурност по отношение на характера на криминалната престъпност в сравнение с предходни години – в структурата на криминалната престъпност доминиращи остават престъпленията против собствеността. От началото на 2014г. престъпленията против собствеността са 47,8 % от регистрираните криминални престъпления, като за същия период на 2013 г. са 40 % от регистрираните криминални престъпления. Най-голям дял от всички престъпления заемат кражбите, които през 2014 г. в сравнение с 2013 г. бележат 42 % ръст.

През отчетния период регистрираните измами на територията на областта са се увеличили с 34 %. С 7 % са се увеличили регистрираните общоопасни престъпления. Устойчива е тенденцията на запазване на регистрираните престъпления с наркотични вещества и престъпленията по транспорта. Запазва се броят и характерът на разкритите икономически престъпления в сравнение с 2013 г., като водещи остават престъпленията в горското стопанство, свързани с неразрешен добив на дърва и дървен материал и документните престъпления. Вследствие на взетите превантивни и проактивни мерки на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян няма регистрирани тежки престъпления против личността. Не са регистрирани случаи и прояви на организирана престъпна дейност от извършителите на престъпления, живеещи и работещи на територията на областта, както и организирани групи по смисъла на чл. 321 от НК. Установените криминални престъпни групи имат случаен и неформален характер, които са неустойчиви, нямат трайна икономическа или социална база и във времето бързо се разпадат. Също така няма регистрирани случаи на контрабанда на наркотични вещества, не са установени случаи на сделки и пране на пари, придобити от търговия с наркотици, както и случаи на склоняване към употреба на наркотични и упойващи вещества. Извършените нарушения на обществения ред са дело на предимно млади хора след употреба на алкохол. Състоянието на средата за сигурност на обслужваната територия, където благодарение на усилията на служителите на ОДМВР – Смолян и факторите влияещи върху средата за сигурност, тя е най – спокойна в цялата страна, без съществени изменения, както в динамиката, така и в характера и тенденциите за развитие на криминалната престъпност. Факторите оказващи влияние върху средата за сигурност на територията, обслужвана от ОДМВР – Смолян са икономическото състояние на страната и социалният статус на населението – високата безработица, ниските доходи и не на последно място липсата на морални ценности сред обществото. С организацията на работа, подобряване на мотивацията и професионалната подготовка на състава се създават необходимите условия за успешно продължаване на работата по противодействие на престъпността.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009