Обявяват конкурс за избор на външни експерти-оценители за МИРГ „Високи Западни Родопи“

неделя, 02 декември 2012 г.

Обявяват конкурс за избор на външни експерти-оценители за участие в комисии за избор на проекти от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“ финансирани от ОП „Развитие на сектор рибарство“ 2007 – 2013. Поради големия брой проекти, включващи различни видове СМР и техническо и технологично оборудване, са необходими експерти в следните професионални направления – Област „Технически науки” – Комуникационна и компютърна техника, Общо инженерство; Енергетика; Хранителна технология и Архитектура, строителство и геодезия.

Заповедта е на председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ и във връзка с необходимостта от наемане на допълнителни външни експерти-оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИРГ „Високи Западни Родопи“, прилагаща Местна стратегия за развитие по Ос 4 на ОПРСР.

Необходимите документи и условия за кандидатстване ще намерите в секцията Допълнителни експерти на страницата на МИРГ – www.flag-rhodope.bg, съобщиха оттам. Решение за одобрението на списъка с допълнителните външни експерти – оценители ще се вземе на заседание на Управителния съвет на МИРГ, което ще се проведе до края на месец декември 2012 г., след което ще бъде публикуван на интернет страницата на МИРГ.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009