Обявяват конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

вторник, 04 март 2014 г.

Обявяват национален ученически конкурс с международно участие за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата”. Това е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.

Творческото състезание е включено в календара за извънучилищните дейности на Министерството на образованието, младежта и науката с цел стимулиране на учебния процес за придобиване на знания и умения за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации, съобщиха от Регионалната дирекция в Смолян.

Цели на конкурса:

  1. Да се проверят познанията на участниците за бедите, които ни заобикалят, способите за защита и самозащита, взаимопомощ и помощ от специализираните екипи при извънредни ситуации;
  2. Да се затвърдят придобитите знания за действия при бедствия, извънредни ситуации и пожари, както и да се мотивират участниците към изучаване и прилагане способите за оцеляване;
  3. Чрез изобразителното изкуство да се създаде по-голям интерес към работата на спасителните отряди;
  4. Да се формира в съзнанието на децата достойния за уважение образ на спасителя и доброволеца;
  5. Да се събуди желание у децата един ден самите те да влязат в тази роля;
  6. Да се формира естетическо отношение у децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда;
  7. Да се утвърди конкурса като неоспорима превантивна дейност, активираща гражданското съзнание и формиране на култура на риска от най-ранна възраст.

Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии, пожари, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат тези въпроси. Конкурсът за детска рисунка се провежда на общинско, областно и национално ниво.

Класирането на рисунките ще се проведе на етапи:

  1. Общински конкурс до 30.04.2014г.
  2. Областен конкурс до 20.05.2014г.,
  3. Национален конкурс м. октомври 2014г.

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 18 години от учебни заведения от област Смолян. Условията за провеждане на конкурса са публикувани на сайта на ОД МВР – Смолян, разпространени са до училища и домове за деца чрез РИО МОМН, РД “Социално подпомагане” и общините, до читалищата на територията на област Смолян.

Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от Националния конкурс придобиват право да участват и в Международен конкурс.

Заключителният етап на конкурса се провежда под егидата на Откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа и оценен като „добра практика” от мисия OSART на Международната атомна агенция МAAE.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009