Областният управител предостави разрешение за отстрел на кафява мечка

понеделник, 11 октомври 2010 г.

Във връзка с предприемане на мерки за решаване на проблема „мечка-човек” в област Смолян, на основание протоколи на междуведомствени комисии, които са извършвали проверки на обстоятелствата на местата с нанесени щети от вида кафява мечка и Разрешително №284/16.09.2010 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите, областният управител Стефан Стайков издаде заповед за отстрел на една проблемна кафява мечка (Ursus arctos) от района на селата Виево, Кутела, Петково, община Смолян, област Смолян, по смисъла на Плана за действие за кафявата мечка в България,съобщиха от пресцентъра на областната управа. Отстрела е възложен на ЛРС „Глухар”, с. Славейно, с договор за възлагане на подборен отстрел на една проблемна кафява мечка. По силата на сключения договор ЛРС „Глухар”, се задължава при реализиране на приходи от отстрела, да закупи с половината от тях, в срок най-късно до 31.05.2011 г. електропастири и фотокапани, които да се използват на територията на описания район. Добитият трофей се регистрира по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие. Трупът и месото на мечката се предоставят за изследване на Националния природонаучен музей. В срок до 31.05.2011 г. ловното сдружение следва да изпрати в Областна администрация – Смолян отчет за закупените електропастири и фотокапани и информация за местата, където са поставени. Срока на разрешителното е 31 декември 2010 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009