Областна управа участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР

вторник, 24 октомври 2017 г.

Упълномощен от областния управител на област Смолян, заместник-областният управител Владимир Гърбелов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе в град Кърджали.

Заседанието откри и води областният управител на област Кърджали Никола Чанев, под чието председателство е Регионалния съвет в настоящия период (01.07-31.12.2017г.).

По време на заседанието членовете представиха и обсъдиха резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. Отчетоха степента на постигане на поставените цели, очертаната тенденция на развитие и устойчивостта на резултатите към средата на периода на реализиране на плана. Направена беше оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за развитие на района, въз основа на която, се обсъдиха идеи и препоръки за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район в оставащия период до 2020 година.

Общият извод от междинната оценка е, че Южен централен район е привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство. Стратегическите цели в плана за развитие до 2020 година бяха формулирани катo:

Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо ползване на собствените ресурси;

Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура;

Развитие на транспортното и транснационално сътрудничество и превръщането му в двигател за икономическо и социално развитие и сближаване;

Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността на района и качеството на средата в населените места.

Представеният от Секретаря на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район – Юлиян Моллов, проект на Годишна индикативна програма за дейността на съвета през 2018 година беше обсъден и приет от членовете. На заседанието беше разгледан и актуалният проблем на Област Кърджали – изграждането на обходен път на гр. Кърджали, за чието финансиране членовете на Регионалния съвет гласуваха своята подкрепа.

Участваха представители на министерства, областните управители на областите Смолян, Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Хасково и/или упълномощени от тях лица, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009