Над 2 500 човека са се изселили от област Смолян през 2018 г., сочат статистическите данни

петък, 17 май 2019 г.

Над 2 500 човека са се изселили от област Смолян през 2018 г., сочат статистическите данни. 600 от тях са заминали за чужбина.

През 2018 г. изселените от област Смолян са 2 518, от които 621 в чужбина и 1 897 в рамките на страната. 569 са сменили местоживеенето си в рамките на областта. Според статистическите данни по-голям е броят на изселените жени (1 315) в сравнение с този на мъжете (1 203). С цел образование са изселени 189 души, за постоянна работа – 58, а за да отидат при родителите си – 141. Заселените в област Смолян през миналата година са 1 655 човека. С най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20 – 39 години, следвани от лицата под 20 години. След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на това населението на областта е намаляло с 998 души. През миналата година всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст. Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който също е отрицателен – минус 863 души. През 2018 г. всички общини на област Смолян имат отрицателен механичен прираст, като с най-голямо намаление на населението в резултат на миграция са общините Неделино и Баните, а с най-малко – Доспат и Златоград.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009