МВР – Смолян с редица мерки за опазване на обществения ред по време на предстоящите празници

понеделник, 19 декември 2016 г.

Традиционно Областна дирекция на МВР – Смолян предприема мерки за опазване на обществения ред, пожарната безопасност, спокойствието и сигурността на гражданите по време на предстоящите коледни и новогодишни празници.

Уточнени са заведенията, хотелите, ресторантите и почивните бази, коледни и новогодишни базари, където ще се провеждат тържества и публични прояви по време на коледните и новогодишни празници във всички населени места в област Смолян. В тези обекти са извършени специализирани проверки от служители на ОД МВР – Смолян и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и други, с оглед превенция и противодействие на правонарушения.

Проведени са работни срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация, с цел предприемането на съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението при провеждането на празничните прояви.

Организирани са срещи с административните ръководства и отговорниците на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства (банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, фирми и други), на които се акцентира върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските органи с оглед своевременна реакция при възникнала необходимост.

По време на празниците, с цел опазване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите, ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие на обществени места – в районите на учебните заведения, около обектите и в местата, където ще има масови мероприятия и в близост до заведения, в които ще се празнува, големи търговски комплекси и Коледни и новогодишни базари, църковни храмове и курортни комплекси. Службите на ПБЗН в областта извършват проверки в обектите, ангажирани с чествания на предстоящите празници, с оглед осигуряване на пожарната безопасност.

За обезпечаване сигурността на децата на обществени места особено внимание се обръща на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи. При групови празненства с участието на деца е обърнато внимание да се спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за закрила на децата на обществени места, като е напомнено на съдържателите на заведенията да уведомят териториалната полицейска структура за мероприятието до 24 часа преди неговото провеждане.

Инспекторите Детска педагогическа стая, полицейските и младши полицейски инспектори в районните управления от областта, на чиито територии има възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати и други специализирани заведения за деца, поддържат контакт с ръководствата им, с цел получаване на своевременна информация, касаеща сигурността на учениците.

Провеждат се срещи с ръководствата на търговците и другите юридически лица, осъществяващи частна охранителна дейност в местата, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти, както и своевременен обмен на информация с полицейските служители. Особено внимание се обръща за наличието на необходимата документация, организацията и осъществяването на непосредствената охранителна дейност при транспортиране на ценни пратки и товари.

Осъществен е контрол по въведените от Агенция „Пътна инфраструктура“ ограничения за движението по определени участъци от републиканските пътища за МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника.

През 2017 година са въведени същите ограничения за движение.

Служителите на ОД МВР – Смолян имат възможност да създадат организация за осъществяване на превенция на нарушенията на обществения ред, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

Засилен е контролът по противодействие на престъпленията и нарушенията, свързани със съхранение и разпространение на акцизни стоки без бандерол, тютюневи изделия, за контрол на качеството на храните и напитките, предлагани на потребителите.

Извършват се ежедневни проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи.

В ОДМВР – Смолян е създадена необходимата организация за осигуряване на безопасност на движението по пътищата в дните с интензивен пътникопоток преди, по време и след празничните и почивни дни, както и в условия на усложнена зимна пътна обстановка.

На 23 и 26.12.2016 г.; на 30.12.2016 г. и на 02 и 03.01.2017 г. ОД МВР – Смолян има готовност да обезпечи с максимален брой полицейски екипи по основни туристически направления за организиране и подпомагане на движението и недопускане образуването на автомобилни колони.

При рязко влошаване на метеорологичната и пътнотранспортна обстановка, внезапно появили се опасности за движение по пътищата и други, затрудняващи трафика, своевременно ще бъде въведена временна организация на движението, с цел недопускане на задръствания по време и контрол за спазване на въведените забрани.

Служителите на “Пътна полиция” ще извършват засилен контрол на скоростните режими, контрол на водачи на моторни превозни средства с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство, както и такива употребили алкохол, наркотични или упойващи вещества. В тази връзка са планирани да се проведат специализирани полицейски операции в районите на увеселителни заведения.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОД МВР – СМОЛЯН ПРИЗОВАВА МЛАДИТЕ ХОРА, ПРИ ПОСРЕЩАНЕТО НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ, ДА НЕ НОСЯТ СЪС СЕБЕ СИ ОРЪЖИЯ, ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ – НОЖОВЕ, БОКСОВЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, ВСЕ ПАК ОТИВАТ ДА СЕ ВЕСЕЛЯТ, А НЕ ОТИВАТ НА ВОЙНА! НЕКА ПРАЗНУВАМЕ С ДОЗА РАЗУМ И ВНИМАНИЕ, ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ГРЕШКИ, ОТ КОИТО НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД, ЗА ДА СМЕ СПОКОЙНИ И ВЕСЕЛИ! ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ВЕСЕЛО И БЕЗАВАРИЙНО ПОСРЕЩАНЕ НА СВЕТЛИТЕ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009