Министри, областни управители и кметове заседават в Смолян за развитието на Южен централен район

вторник, 13 юни 2017 г.

На 15 юни 2017 г. в град Смолян ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян.

На него ще присъства Ивайло Иванов – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и на професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Г-жа Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към ГД „СПРРАТУ“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г. Основната цел на доклада е да представи обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана въз основа на индикаторите за наблюдение. На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Представител на областна администрация Смолян ще информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).

Г-н Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, ще представи проектите: INSiGHTS – “Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм” по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор – Областна администрация Пловдив и проект STOB Regions – “Приемственост и трансфер на бизнес в регионите” по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.

Проектът INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав.

Проектът STOB regions има за цел да подобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите. На предстоящото съвместно заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г., съобщипа от пресцентъра на областна администрация.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009