Клуб „Отворено общество“ – Смолян стартира с нов проект

четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Клуб „Отворено общество“ – Смолян, стартира изпълнението на проект „Граждански мониторинг за ефективно прилагане на Стратегия „Европа 2020“ на областно и общинско ниво“ по програма за подкрепа на НПО в България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, втори конкурс в тематичен приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и на капацитета им за мониторинг, съобщи Екатерина Шишкова – проектен мениджър.

Основната цел на проекта е осигуряване на своевременна информация и публичност на процеса на актуализация, съгласуване и изпълнение на Областната и общинските стратегии за развитие за новия програмен период 2014-2020 г. Проектът е насочен към представители на неправителствените организации от всички общини на област Смолян, общински съветници, служители в общински и областна администрация, студенти и ученици – горен курс. Проектът предвижда конференция с три основни теми: Европейска правна рамка в контекста на новите оперативни програми. Регламенти, Национални стратегически документи за изпълнението на стратегия „ Европа 2020“ и Представяне на областната стратегия за развитие за новия програмен период. Както и обучения в два модула – фасилитиране на работни срещи и обществени дискусии и изграждане на капацитет за осъществяване на ефективен граждански мониторинг. За лектори-обучители са привлечени представители на сертифицирани организации за обучение. В графика на проекта са заложени срещи по места с представители на гражданския сектор, дискусионни форуми по предварително избрани приоритетни области от общинските стратегии , както и провеждане на мониторинг, чрез Хакатон – иновативен модел, който ползва IT технологии и социални мрежи и с основни участници студенти и ученици. В процес на изграждане е web страница, където ще се предоставя полезна и актуална информация на участниците в проекта, техните партньори, както и новини относно напредъка по проекта, постигнати резултати по отделните дейностти.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009