Инж.Кръстанов: Усилията ни са насочени Смолянски регион да получи съществено инфраструктурно развитие и отваряне на нови работни места

сряда, 22 януари 2014 г.

Днес в Областна администрация- Смолян се проведе пресконференция по повод 55 години от формиране на Смолянски окръг. На нея бяха откроени и част от позитивните тенденции, включени в отчета за изпълнение на управленската програма на българското правителство. Срещата се откри и ръководи от областният управител инж. Димитър Кръстанов в присъствието на двамата му заместници г-н Емил Хумчев и г-н Бейхан Дуран. Още в самото начало инж. Димитър Кръстанов изтъкна, че провеждането на срещата е и резултат от общата идея да има повече прозрачност и срещи с печатните и електронни медии, за да бъде обществеността своевременно информирана за това как държавната власт и правителството реализират своите програми и конкретни начинания.

По повод навършването на 55 години от създаването на Смолянски окръг, инж. Димитър Кръстанов заяви, че това е държавнически акт с който се създават предпоставки за ускорено индустриално, икономическо и културно развитие на региона и извеждането му на едно и също равнище с останалите райони от страната, които исторически са се развили с няколко години по-напред. „На днешния ден отдаваме почит и уважение към всички онези които са дали своя принос за осъществяването на това ново административно-териториално деление на страната” каза инж. Крътанов и допълни, че това са тогавашното ръководство на околия Смолян, на тогавашните местни съветници и народни представители. Той изтъкна имената на част от хората, които „много отговорно и патриотично са защитили интересите на региона, за да бъде той равностоен във всяко едно отношение с остналите райони в страната”, а именно: Ангел Каишев, Атанас Тодоров, Георги Радев, Димитър Чолаков, Тодор Кавгазов, Димитър Спилков. Инж. Кръстанов подчерта значимата роля на Емин Афузов, тогавашния директор на училището в с. Арда. След създаването на Смолянски окръг през 1959 г. следва да се споменат имената на още няколко лица, отстоявали интереса и потребностите на региона. Това са Атанас Кълбов, Димитър Димитров, Никола Палагачев, Стефан Стефанов, Цвятко Цветков, арх. Петър Петров, Тодор Гугински, Никола Ников. „В историята има още много знайни и незнайни дейци, които в една или друга степен също са допринесли за формирането на окръг Смолян и за неговото развитие след това” допълни областният управител.

Във връзка с публично оповестения отчет на българското правителство, инж. Димитър Кръстанов изтъкна изключително позитивната оценка на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ по отношение на фискалната стабилност на Р България през 2013 г. и началото на 2014 г. „Тя дава не само кредитните рейтинги на страните-членки в ЕС, но се произнася и като достатъчно солиден оценител за всичко това което се случва в развитието в отделните страни. Тенденцията за очакване на по-висок растеж на БВП се оценява от ЕБВР на 2,8%. Това е значима оценка, като резултат от усилията ан правителството да решава конкретни проблеми на социално-икономическата устойчивост на страната” допълни инж. Кръстанов. Областният управител подчерта, че до края на тази седмица в Областната администрация приключват две много важни задачи. Едната е събирането на предложенията от общините по Публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие”. „Разчитаме да защитим проекти на прогнозна стойност около 18-20 млн. лв. Това е един значителен ресурс за благоустройство на населените места /спортни обекти, обекти свързани с просветата и културата/” заяви инж. Кръстанов и подчерта, че това са средства които през последните няколко години не са получавани в региона. Другата основна задача, която стои за решаване от Областна администрация е приключване на индикативния бюджет на пилотния проект Водено от общността местно развитие, който е в порядъка на 160 млн. лв. По думите на областният управител това е една много добра възможност, която се реализира за първи път от 20 години на територията на област Смолян. „Отговаряме на всички критерии за допълнително целево финансиране с цел компенсиране на относителното изоставане в развитието на региона” каза още инж. Кръстанов.

Областният управител продължи срещата като отговори на редица журналистически въпроси. Беше акцентирано върху проблема с изкупуването на тютюна от местните производители и за евентуални техни намерения за блокиране на пътища. В отговор инж. Кръстанов заяви, че е подаден сигнал до Министерство на земеделието и храните и че се прави всичко възможно от компетентните органи при спазване на законодателството в страната. Той допълни обаче, че организацията на местните тютюнопроизводители до момента не са депозирали проблема си на вниманието на Областна администрация- Смолян и че вероятно те търсят решение директно от централната власт. Представители на регионалните медии сигнализираха областния управител и по друг важен въпрос за наличието на евентуално картелно споразумение между крупните смолянски работодатели. Инж. Кръстанов се ангажира да провери случая, като каза, че ще поиска официалната позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците. На срещата бяха поставени още въпроси свързани с проявения интерес от страна на гръцки инвеститори към региона на Смолян. В тази връзка инж. Кръстанов изтъкна, че към момента все още няма заявени конкретни намерения, а само проучване на инвестиционният климат. На въпрос за това дали има отлив на членска маса след старта на движението „АБВ”, инж. Кръстанов отговори, че не се чувства достатъчно ангажиран с политическите анализи, а по-скоро в качеството си на областен управител, за него е по-важно Смолянски регион да получи едно по-значимо инфраструктурно развитие и едновременно с това да се отворят нови работни места. Пресконференцията бе закрита след като се чуха и приоритетите в дейността на двамата зам. областни управители. И двамата потвърдиха, че за тях най-важни са срещите с хората по места и решаването на техните конкретни проблеми.

Източник: Пресцентър ОА

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009