Институциите обсъдиха състоянието на Доброволните формирования в област Смолян

вторник, 24 октомври 2017 г.

Под ръководството на заместник-областният управител Владимир Гърбелов и директора на РД ПБЗН комисар Симеон Цървуланов се проведе планираното за област Смолян заседание, във връзка с изпълнението на указанията на Министъра на вътрешните работи, за провеждане на семинари за прилагане на „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. Участваха упълномощени от кметовете на общините в региона представители, служители от общинските администрации, имащи задължения по защита при бедствия и ръководещи доброволните формирования, експерти от РД ПБЗН, представители от районните служби по ПБЗН в област Смолян, експерти от Областна администрация Смолян.

Представителите от общините докладваха за състоянието на доброволните формирования по райони; за числеността; заетостта в доброволните формирования, достигнатото ниво на обучение на доброволците, съобразно учебните модули и необходимост от обучение на новорегистрирани доброволци; осигуреността на доброволците със защитна екипировка и наличието на застраховки, както и информация за осигурените и усвоени финансови средства за застраховка, обучение и екипировка. Беше обсъдено наличието на помещения за доброволците, оборудването и противопожарната техника предоставена от МВР и друга налична техника, начина на нейното съхранение, поддържане и използване.

Участниците в заседанието обсъдиха възможностите за организиране на графици на разположение и даване на съвместни дежурства в РС ПБЗН, както и планирането и провеждане на съвместни занятия с РС ПБЗН.

Обсъдиха се проблемите, свързани с набирането на доброволци и ресурсното подсигоряване на формированията. Обмениха се опит и добри практики между общините.

Комисар Цървуланов призова общините да не пренебрегват въпросът, свързан с доброволчеството, и да се стремят да си осигурят подготвени хора. Той отбеляза, че доброволците знаят как да реагират при извънредни ситуации, и оказват изключителна помощ, особено когато трябва да се действа продължително, в рамките на няколко дни. За региони, като нашия, с труднодостъпни за противопожарна техника населени места, доброволците имат голям принос за защита на населението и справяне с бедствени ситуации.

Преди да закрие заседанието, Гърбелов изостри вниманието на представителите от ПБЗН и на общините, като от името на областния управител, ги призова да бъдат предприети всички необходими превантивни мерки и да бъдат изключително бдителни по отношение на противопожарната безопасност.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009