Филиалът на Пловдивския университет в Смолян обяви специалностите за прием 2011/2012

събота, 28 май 2011 г.

Филиалът на Пловдивския университет в Смолян обяви за учебната 2011/2012 година специалностите за прием на студенти – редовно и задочно обучение, както и графика за приемане на кандидатстудентски документи, предварителните и редовните изпити и класиранията. Специалностите за учебната 2011/2012 г. са: Редовно обучение: Туризъм, Маркетинг Български език и английски език, Български език и история, История и география Начална училищна педагогика с чужд език (английски език), Математика и информатика, Екология и опазване на околната среда, Задочно обучение: Туризъм ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ Приемане на документи – от 30 май до 06 юни 2011 г.

  1. Български език 7 юни 2011 г.
  2. Английски език 8 юни 2011 г.

РЕДОВНИ ИЗПИТИ ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ За явяващите се на кандидатстудентски изпит във Филиала – всеки работен ден от 23 юни 2011 г. до деня, предхождащ съответния състезателен изпит. В класирането участват и кандидатите, подали документи и удостоверения за положени изпити в друг ВУЗ всеки работен ден до 12 август 2011 г. Документи могат да се подават както във Филиал Смолян, така и в Университетския компютърен център на Университета в гр. Пловдив.

  1. Български език 27 юли 2011 г.
  2. География на България 28 юли 2011 г.
  3. Английски език 29 юли 2011 г.
  4. История на България 2 август 2011 г.
  5. Математика 2 август 2011 г.
  6. Руски език 3 август 2011 г.
  7. Биология 3 август 2011 г.
  8. Немски език 4 август 2010 г.

Оценките от конкурсните изпити, положени в други Висши училища в годината на кандидатстването, се признават за Филиал Смолян. На кандидат, положил изпити в друго висше училище и във Филиал Смолян, ще се зачита по-високата оценка. При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност, се зачита най-високата оценка. Програмите за конкурсните изпити по Биология, История на България, Математика и Български език са както за Университета. Програмата за изпита по География на България обхваща целия материал по този предмет за 10 клас. Изпитите са писмени, под формата на тестове, започват в 9.00 часа и са с продължителност 4 часа. Примерни тестове по Български език, История на България, География на България, Математика, Биология, Английски език, Немски език и Руски език може да намерите в сайта на Филиала – www.uni-plovdiv.bg/smolyan Обявяване на първото класиране – на 15 август 2011 г. Записване на приетите студенти – от 15 до 19 август 2011 г., 16.30 ч. Обявяване на второ класиране – на 22 август 2011 г. Записване на приетите студенти – от 22 до 26 август 2011 г., 16.30 ч. Обявяване на трето класиране – на 29 август 2011 г. Записване на приетите студенти – от 29 август до 2 септември 2011 г., 16.30 ч. Семестриалните такси, които заплащат приетите студенти във Филиала ще бъдат (като за държавен университет) процент от годишната издръжка и ще се определят допълнително от Министерския съвет. За учебната 2010/2011 г. те са били: За специалността ЕООС – 250 лв., за останалите специалности – 144 лв. КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ: Смолян, ул. “Дичо Петров” № 32, тел. (0301) 6-24-05, 6-23-39 www.uni-plovdiv.bg/smolyan

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009