Екипи от четири области обсъждаха трансфера на иновации в образованието

петък, 05 юли 2013 г.

На 4 и 5 юли в Смолян се проведе работна среща на тема „Трансфер на иновации в управление на училището”, организирана от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/, в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2013 г. В срещата участваха екипи от началници на инспекторати, експерти, директори на училища, учители от четири области – Смолян, Кърджали, Сливен и Ямбол. Практическото обучение беше продължение на организирания от НИОКСО Национален конкурс „Иновации в управлението на училището”, който се проведе през 2011/2012 г.

Конкурсът доведе до планиране и въвеждане на иновации по избрани тематични области и популяризиране на управленски опит. Срещата в Смолян беше пета по ред от организираните от НИОКСО в цялата страна, чиято основна цел е разпространяване на резултатите от извършената работа и запазване на ценните идеи на 28-те екипа, разработили и защитили иновации по избраните направления. Първи своята презентация направи екипът от Смолян, който беше работил по темата „Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език”. Във финалната фаза на Националния конкурс в началото на ноември м. г. разработката на Смолян беше класирана на второ място в цялата страна.

„Представеният иновативен подход в управлението е стил на работа като цяло в образованието в Смолянска област и вече дава своите резултати – постигнати първи места на национално външно оценяване в 4 и 7 клас и реализация на единствен по рода си продукт – банка от тестове за проверка на знанията, с цел прилагане на единен инструментариум на входа и изхода във всички класове от началния етап в област Смолян”, подчерта в презентацията си ръководителят на екипа Лидия Парпулева – старши експерт в РИО – Смолян. Презентации по своите теми направиха и екипите от Кърджали, Ямбол и Сливен.

Моделите за прилагане на иновативния опит и резултатите от проведените практически обучения ще бъдат обобщени в публичен доклад, изготвен от научния ръководител на втория етап доц. Емилия Евгениева.

Източник: Пресцентър на РИО-Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009