Две сцени за празника на панделките

неделя, 15 юли 2012 г.

„Производството на панделки е един добър пример за необходимостта да живеем общо и задружно в една силна и постоянно разширяваща се Европа.”

На 14 юли 2012г. в местността „Събора” – гр.Доспат от 12,00 часа се проведе „Празник на панделките”. Такъв празник няма аналог България и интересът към него бе голям. Единствената фабрика за производство на украсителни панделки „Фери – Гарант 2003” – гр.Доспат, съвместно с партньорите си от Германия навършва 10 годишен юбилей от създаването си. За „Празника на панделките” официалната сцена бе украсена с три огромни панделки, изработени от кадифе. Отделно на сцената на специално изработено и приготвено пано в ляво бе направена изложба на стотици модели панделки, изработвани през годините във фабриката. Гостите пристигнаха и бяха посрещнати от момичета и момчета, облечени в автентични родопски носии с пита и мед, а за здраве бяха закичени със здравец. Празникът бе празнично открит с химна на Родопа планина „Бела съм бела юначе” в изпълнение на народната певица Аглика Каменова.

Гости на Празника бяха: г-н Герке – управител на фирма „ЗОП” – Германия, г-н Колет – управител на фирма „Колетконсулт”, г-н Мюлер – началник качествен контрол на фирма „ЗОП”, г-н Вагнер – началник производство на фирма „ЗОП”, г-н Георгиев – координатор между фирмите „ЗОП” и „Фери – Гарант 2003”, г-н Веселин Давидов – депутат за област Благоевград, г-н Антим Пържанов – Кмет на Община Доспат и организатора за днешния Празник – управителя на фирма „Фери – Гарант 2003” – г-н Росен Ферев. Първи на трибуната се изказа Росен Ферев. „Искам специално да благодаря на скъпите ни партньори, заради това, което направихте за нас – за непрекъснатата подкрепа за тези десет години. В тези трудни времена те се оказаха като един спасителен кораб. При тази безработица, се оказаха за много хора като спасение дори от емиграция. Нашите партньори имат значителен принос и за това, че помагат на много хора в неравностойно положение. Ние приемаме и подаваме ръка на всеки, който е проявил интерес към производството на панделки. Благодаря от цялото си сърце на хората от четирите общини, тъй като те винаги са се отзовавали. Доверието и уважението е взаимно и съм убеден, че ще бъде така и за в бъдеще.Ние обещаваме да разбираме проблемите на хората, но също така очакваме от тяхна страна да бъдат отговорни. Когато става въпрос за производството на панделки означава: високо качество, сериозни хигиенни изисквания и спазване на сроковете за доставка. И дума не може да става за неспазване на сроковете, договорени с партньорите ни. Благодаря Ви, че днес уважихте нашия празник, и нека така винаги да сте задружни. Така ние показваме, на партньорите ни, че те наистина са избрали точното място за производство на панделки. Много здраве пожелавам на вас и вашите семейства и на приятелите ви.”

Г-н Герке, който е управител на германската фирма „ЗОП”. С „Добър ден” на български започна изказването си с думите: „Уважаеми гости, уважаеми приятели на панделката, също и фирма „ЗОП ИНДЪСТРИ”. Имам удоволствието да поздравя всички тук за този прекрасен повод- юбилей и дълбоко и сърдечно благодарим на нашите партьори г-н Рот Колет, г-н Росен Ферев и г-н Любо Георгиев. Сърдечна благодарност за оказаната подкрепа от страна на Кмета на Община Доспат г-н Антим Пържанов и Областния управител на Област Смолян инж. г-н Стефан Стайков. Десет години работа и колекциониране на панделки – това беше една прекрасна идея в началото и едни прекрасни резултати накрая до този момент. Още от началото на нашата съвместна работа нашият общ приятел Любо успя да постави някои частично разминаващи се интереси от двата различни езика, с които разговаряме – българския и немския под един общ знаменател. Например когато т.нар. корифеи по качеството в Германия имаха все за нещо да мърморят, той успя да нагласи работата така, че да продължаваме нататък без големи сътресения.

Нашата изключителна благодарност е за вас мили работнички и работници от фирма „Фери Гарант” – тук на място в Доспат и от Сатовча и по-късно към останалите присъединили се към този процес селища. Тъй като вие бяхте тези, приравнихте нашите поръчки към изискваните критерии. Тази година ще произведете значително много повече панделки, над постигнатите досега 80 милиона – с това можете да бъдете наистина горди. Ние се гордеем също с вас, тъй като вие тук в България развихте в годините едно разбиране към необходимостта да живеем общо и задружно. Как ще продължаваме по-нататък: фирма „Зоп Индъстри”, е водеще фирма на пазара на Западна Европа в областите битови и ние сме решили твърдо да разширяваме тази позиция. В следствие на това по-нататък ще има необходимост разбира се от хубави панделки – все повече и повече, които ще се конфекционират тук при вас – в България. Нашите стратегически критерии обаче и за в бъдеще остават: гъвкавост и качество. Поздравяваме и благодарим най-сърдечно на фирма „Фери – Гарант 2003” и специално на Росен заради великолепното му изявяване тук на място. Това важи също особено и за Любо Георгиев. Мои дами и господа на вас всички желая един хубав празник – благодаря много.”

Рот Колет допълни – „Мои мили български приятели в моята втора родина България. Такова посрещане каквото направихте вие тук не съм изживявал до този момент – сърдечно благодаря за това. Поздравявам Кмета на град Доспат г-н Антим Пържанов. Особено силно сърдечно поздравявам работничките и работниците със техните семейства,както и фирма „Фери – Гарант 2003” с моя любим приятел Росен. Уважаеми дами и господа, ние празнуваме днес десет от започването на нашата съвместна работа с фирма „Фери – Гарант 2003”. С удоволствие дойдохме тук от Германия с моите близки и приятели, бизнес приятели г-н Дитер Марк, г-н Михаел Герке и техните служители, както аз и моя приятел Любо Георгиев празнуваме съвместно с г-н Росен Ферев и неговият колектив изпълнената с взаимно доверие десет годишна съвместна работа. В тези години възникна една обвързаност един към друг, не само между фирмите, но и между различни страни и култури – един добър пример на взаимно срастване в една силна и постоянно разширяваща се Европа. Това е резултат на едно партньорство, в което има само победители – на базата на доверие, взаимен респект се постига това, което осигурява предимства на всички. Това е целта на едно зряло партньорство, в което ние живеем всички заедно. В процеса на дългогодишната ни съвместна работа се заздрави и за двете страни разбирането за стопанската необходимост. Тук в България се знае какви са изискванията на клиента от Западна Европа – клиентът за нас е нашия цар. Качеството, срочното изпълнение, оптимизацията на икономическите резултати са гаранциите на една успешна стопанска дейност. Това може да бъде постигнато само, когато се работи в тим. Аз се радвам да видя, че ние сме сприятелените партньори и сме израснали в един здрав и силен отбор. Моята благодарност я отправям към всички участници в този тим, но особено, особено към всички трудолюбиви и съзнателни работнички и всички работници тук в страната.

Увереността във вашата работа, прилежността и съзнателността ви за качествена работа, правят успешна нашата дейност. Благодаря на всички, останете такива, каквито сте, тъй като само по този начин за всички нас стои едно добро бъдеще пред нас. На теб и твоето семейство уважаеми Росене, най-сърдечни благопожелания за юбилея за твоята фирма и едно лично благодаря за десетгодишното партньорство. Желая да го запазим още много дълго. Сега следва нещо за мен и не на последно място сърдечна благодарност на Любо Георгиев – един приятел от вече три десетилетия. Той свърза със своя живот два свята с думи и с дела хората от две страни в едно общо тяло. Аз се радвам на веселият празник тук във вашата страна България, в която аз се чувствам тук с огромно удоволствие така, както в къщи, благодаря за вашето внимание. Любо Георгиев в изказването си каза: много от вас ме познават лично, някои само по име, но резултатът от години, който реализираме е един общ успех – както в добри, така и в лоши дни. Когато преди 11 години се запознах с Росен Ферев, той беше за мен само един бизнес партньор, който трябваше да ми помогне да изградя тук в моята родина България една производствена линия.

Тази връзка в продължение на годините на базата на доверието и взаимното уважение и съвместната работа прерасна в едно дълбоко приятелство – ежедневните лични и мобилни контакти по служебни, понякога и по лични въпроси ни свързаха така плътно като с един заваръчен шев. За твоето доверие и твоята подкрепа Росене, благодаря от сърце. След нашето начало преди десет години само няколко месеци с нарастване на поръчките, се включи и Сатовча като помагащо звено, където г-жа Ибишева с нейния непрекъснат ентусиазъм, огромен организационен талант,превърна Сатовча във втори крак, на който стъпи вече стабилно фирма „Фери – Гарант 2003”. Междувременно сега броят на помагащите пунктове, включени в общия работещ процес са вече в 14 села от четири селищни системи – това е едн огромен успех на ръководството тук. Ние сме здраво споени като един голям тим- това се вижда особено в дните с голямо напрежение, когато ни затрупват планини от материали и готова продукция, но ние всички го желаем това и за в бъдеще от това има полза всеки един от нас. Кметът на Община Доспат поздрави всички присъстващи от името на жителите на Община Доспат: аз искам от името на работниците, техните семейства и от жителите на Община Доспат, Община Борино, Община Сатовча и гр.Сърница да благодарим на тези, които поставиха началото на това производство в нашата община и в съседните общини на нашата – това са работодателите от Германия, които днес са наши гости, това е г-н Георгиев, който се явява посредник между фирма „Фери – Гарант 2003” и партньорите от Германия, това е г-н Росен Ферев, управител на фирма „Фери – Гарант 2003”. Благодаря Ви от името на всички, за това, че дадохте работа в нашата община, че има възможност на това производство много семейства да имат допълнителни доходи. Аз също ще кажа малко историята на това производство – преди десет години, когато г-н Ферев сподели с мен, че мисли да прави такъв вид производство /аз тогава бях счетоводител на фирмата/, честно казано бях песимист. Радвам се, че моят песимизъм не се е оправдал, и днес след десет години е развито това производство с обхват до над 400 работници. Пожелавам на работодателите благоденствие, здраве, професионални успехи и да продължават да ни създават поминък. А на всички вас – празнувайте днес на вашия празник, бъдете живи и здрави и съвсем скоро – по-високи заплати. Честит празник!

Народният представител от област Благоевград Веселин Давидов завърши серията от изказвания с думите: за мен е чест да ви приветствам с десет годишния юбилей на това прекрасно партньорство, което го имате. Да ви приветствам за днешния „Празник на панделките” , който се надявам да се превърне в една прекрасна традиция, защото примерът за това партньорство между Германия и България, в този наш регион, който всички ние добре познаваме, е едни феноменален пример за това как може да функционира политиката на солидарност, политиката на взаимопомощ и всичко да се развива напред по един разумен начин. Към нашите гости бих искал да се обърна, да им обърна внимание на това, че Родопите са най-красивата планина на България. Но в Родопите живеят най-гостоприемните и най-трудолюбивите хора на България. Специално искам да им кажа, че имат късмет с хората от този край и трябва да го ценят, както виждам те го правят. Вие се представяте достойно с вашата работа. Той предаде на гостите от Германия посланията си на немски език. Празникът на панделките продължи с изпълнения на гайдарите от емблематичния ансамбъл 100 гайди с ръководител Тодор Тодоров, изпълнения на самодейна фолклорна група „Доспат” към НЧ „Иван Вазов” – гр.Доспат с р-л Лилко Вълнев, изпълнения на ученици от СОУ „Д.Благоев” – гр.Доспат с р-л Савка Сариева. Самодейците от гр.Доспат приветстваха гостите на немски език с „Добре дошли”. Изпълнения направи ансамбъл за народни танци „Боринче” – с.Борино, с р-л хореограф Севдалина Онбашиева – те изпълниха различни народни и модерни танци в изпълнение от 20 деца. Хумор имаше от група ученици при СОУ „Д.Благоев” – гр.Доспат. Гостите видяха изпълнения на самодейната фолклорна група към НЧ „Просвета” – с.Плетена, община Сатовча с р-л Антоанета Бекташева.

На втората сцена се представиха оркестър „Гердани” – гр.Доспат с р-л Лилко Вълнев, оркестърът на Панчо Иванов от гр.Г.Делчев със солистка Емилия Широва, отново ансамбъл „Боринче”. Тук публиката се наслаждаваше на изпълненията народната певица Савка Сариева, на Николай Славеев и обичаната от всички Румяна Попова. Гостите изпробваха и научиха някои наши хора, а програмата продължи с празнична дискотека.

Източник: в-к Доспат

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009