Днес за Детските комплекси и центрове е първият учебен ден

понеделник, 03 октомври 2016 г.

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОДК – СМОЛЯН!

Обединен детски комплекс – Смолян е една утвърдена общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование с традиции и перспективи. От 1-ви август 2016 г. ОДК изпълнява функциите на Център за подкрепа за личностно развитие.

В педагогическото и общественото пространство на гр. Смолян ЦПЛР-ОДК има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и равностоен участник в активния културен живот на града.

Получените медали, грамоти, дипломи, похвални листове и др. призови и специални награди говорят за нивото на образователния процес. Показател за нивото на образователно-възпитателния процес е и поддържането на траен интерес у децата, които с години посещават избрана от тях клубна форма. Заниманията в ЦПЛР-ОДК са безплатни!

Организационно-педагогическите дейности, които се предлагат в Центъра, се планират за всяка учебна година като част от стратегията за развитие на учебната институция. Учениците получават отлична подготовка в три области: Наука и технологии;

Изкуства;

Спорт.

Центърът се намира в сградата на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – модерна и привлекателна и за децата, и за родителите. ЦПЛР-ОДК поддържа много добри взаимоотношения с културните институции в града, с училищата и детските градини на територията на общината. Активни са взаимоотношенията с други детски центрове в цялата страна, както и с Националния дворец на децата в столицата. Децата и учителите в ОДК винаги са имали безусловната подкрепа на Община Смолян.

За справки и повече информация:

https://web.facebook.com/odk.smolyan

e-mail:

odksmolian@abv.bg

http://www.odk-smolyan.eu/

Директор:

Гинка Михайлова

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009