Четвъртокурсници от Физико-технологичния факултет се обучаваха от китайски IT специалисти

неделя, 27 октомври 2019 г.

За поредна година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посетиха Пловдивския университет и проведоха в периода 21-25 октомври 2019 г. обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет, специалност „Телекомуникационни и информационни системи“ по съвременни мобилни комуникации и технологии. За първи път тази година в обучението се включиха и четвъртокурсниците от специалност „Компютърни и комуникационни системи“, изучавана в база Смолян. Лекциите са резултат на дейността на създадения на 14 ноември 2017 г. Център за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“.

„Центърът дава реален шанс за практика на обучавани към него специалисти и на студентите от бакалавърските и магистърските програми по инженерните специалности в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника“, споделя проф. д-р Невена Милева – Помощник-ректор на Пловдивския университет и Декан на Физико-технологичния факултет. Тази година лектори бяха проф. Джъхуа Джън и проф. Уейчиан У.  Те представиха на четвъртокурсниците актуално 5G оборудване и възможности за изграждане на несамостоятелна 5G мрежа. Студентите и обучаваните специалисти в Центъра проведоха и практически занятия, които включваха планиране на мрежовата топология, конфигуриране на апаратурата и конфигуриране на данните. Беше реализиран хендоувър и роуминг. За целта преподавателите от Политехническия институт Шънджън предоставиха на студентите достъп до специализиран учебен софтуер за проектиране на LTE и 5G мрежи. Също така те дариха безвъзмездно за обучителни цели на центъра софтуер за проектиране и симулация на компютърни мрежи. И двата софтуера са разработки на фирмата Huawei, като специално за посещението на китайските преподаватели в ПУ софтуерът е бил адаптиран на английски език от фирмата-производител.

Обучението завърши с изпит – изпълнение на зададен от преподавателите проект на LTE и несамостоятелна 5G мрежи. Студентите се справиха отлично с поставената задача и бяха оценени високо. На всеки от тях ще бъде издаден сертификат от Политехническия институт Шънджън за успешно преминато обучение по „Мобилни информационни системи“. Китайските IT специалисти са изключително доволни от нивото на подготовка на студентите и са силно впечатлени от желанието на младите хора да се усъвършенстват, от заинтересоваността им към съвременните технологии, от бързите темпове, с които те възприемат нова информация и са се справили отлично с разработваните по време на обучението проекти. Те обещаха при поредното си посещение във Физико-технологичния факултет следващата година да проведат лекции и практически упражнения със студентите от факултета за проектиране и изграждане на самостоятелна 5G мрежа, както и да ги запознаят с разработваната в момента 6G технология.

Проф. д-р Невена Милева, доц. д-р Надежда Кафадарова – преподавател по телекомуникации във Физико-технологичния факултет на ПУ и студентите изказаха своята благодарност за изключително полезното теоретично и практическо обучение по проектиране на най-новото поколение мобилни мрежи. Центърът за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“ насърчава студентския и преподавателския обмен, за да се споделят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения на двете висши училища. Центърът ще продължава да работи в полза на организиране на лекции и на лабораторни курсове, на които студентите да имат реален достъп до съвременни технологии и да израстват като конкурентноспособни специалисти.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009