Близо 7 100 000 зрители имат достъп до цифрова ефирна телевизия

сряда, 02 октомври 2013 г.

Във връзка с високия обществен интерес към процеса на въвеждане на наземна цифрова телевизия и по повод изказвания на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Веселин Божков „НУРТС Диджитъл“ ЕАД и „Фърст Диджитъл“ ЕАД правят следните уточнения:

Изградените мрежи за цифрова телевизия (две търговски и една обществена) са изцяло в съответствие с поставените изисквания в актовете, които регламентират дейността по преминаване от аналогово към цифрово телевизионно излъчване. От „Фърст Диджитъл“ ЕАД е изградена мрежа, чрез която се разпространяват програмите на обществената телевизия – БНТ1 и БНТ2 и БНТ HD, която мрежа е достигнала покритие на 96.2% от населението на страната. От „НУРТС Диджитъл“ ЕАД са изградени две мрежи, чрез които се разпространяват програмите на търговските телевизии.

На първата мрежа, която осигурява покритие на 96.2% от населението на страната се разпространяват при свободен достъп 7 телевизионни програми, включително националните телевизии, които се разпространяваха аналогово – bTV и Нова телевизия, както и bTV Lady, Ring.bg, Diema Family, TV7 и News 7.

Втората мрежа, изградена от „НУРТС Диджитъл“, която има техническа възможност да разпространява до 8 програми, осигурява покритие на над 85% от населението на страната и чрез нея се разпространява програмата Bulgaria On Air.

Следователно два от изградените мултиплекси осигуряват покритие на над 7 млн. души, които имат достъп до обществените телевизионни програми на Българската национална телевизия и седем телевизионни програми на търговските телевизионни оператори. Изградените за период от три години мрежи постигат покритие на населението, осигурено от аналоговата мрежа, изграждана за период от над 50 години. Това е значително постижение за частни търговски субекти, което би следвало да бъде оценено от обществото и от държавните институции.

Изградените мрежи имат покритие на процент от населението на България, който няма аналог в европейските държави, със сходни географски (планински) и демографски (многобройни населени места с малко на брой население) особености.

При общ брой от 5289 населени места в България е осигурено покритие, както следва – за 3538 населени места – над 90 % покритие по население, за 1009 населени места – от 30 до 90 % покритие по население, за 225 населени места е осигурено от 10 до 30 % покритие по население, а за 124 населени места цифровият сигнал достига до не повече от 10% от населението. Общо 393 населени места остават без покритие на цифров сигнал, като от тях 337 населени места са с население под 200 души. На база на тези данни без покритие с цифрова ефирна телевизия остават около 279 836 граждани на страната, от които ефирна телевизия гледат около 100 000.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009