Административният съд отмени Правилник на ОбС – Смолян

четвъртък, 14 юни 2018 г.

С решение по адм. дело № 79/2018 г., Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В протеста се развиват съображения за допуснати нарушения на Закона за нормативните актове, свързани с неговото обнародване след първоначалното му приемане, поради което моли съда да постанови решение, с което да го отмени. В мотивите си съдът приема, че при приемане на правилника не е бил спазен редът за публикуването му в Държавен вестник и в печата или разгласяването му по друг начин в района на съвета, каквито са били изискванията на чл. 37, ал. 2 и чл.38 от ЗНА. Неспазването на посочените разпоредби представлява нарушение на императивна правна норма, съдържаща се в нормативен акт с по-висока степен, което се явява съществено. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщиха от съда.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009