59 300 са икономически активни лица в Смолянска област на възраст от 15 до 64 години

петък, 29 март 2013 г.

През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 59.3 хил., или 70.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 3.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 46.4 хил., или 44% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.3 хиляди.Това показват данните на смолянската статистика.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 55.3%, съответно 55.4% за мъжете и 55.1% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 35 – 44 навършени години е 73.3%, за възрастовата група 45 – 54 години – 68.9%, за 25 – 34 години – 63.3%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 навършени години е 39.4%, а за младежите от 15 до 24 навършени години е значително по-нисък – 25.0%.

Заетостта на лицата с висше образование е най-висока – 74.1%. С понижаване на степента на завършено образование тя намалява, като достига най-ниската си стойност при лицата с основно и по-ниско образование – 18.3%.

Безработните лица са 13 хил., от които 7.7 хил. са мъже и 5.3 хил. – жени.

Коефициентът на безработица намалява с 3.1 процентни пункта в сравнение с 2011 г. и достига 21.9% (при 12.3% средно за страната). При мъжете коефициентът на безработица намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените – с 4.6 процентни пункта, като достига съответно 24.7 и 18.7%.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009