48 600 са работещите в областта през 2013 г., безработицата е била 20,3%

вторник, 25 март 2014 г.

През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 60.8 хил., или 74.2% от населението на същата възраст (81.9 хил. души). В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 3.4 процентни пункта. Общият брой на заетите лица е 48.7 хил., или 46.8% от населението на 15 и повече навършени години, съобщиха от ТСБ-Смолян.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 48.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.3%, съответно 58.2% за мъжете и 60.4% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 35 – 44 навършени години е 78.4%, за възрастовата група 45 – 54 години – 73.7%, за 25 – 34 години – 68.0%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 навършени години е 36.9%, а за младежите от 15 до 24 навършени години е значително по-нисък – 29.0%. В сравнение с 2012 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години намалява с 2.5 процентни пункта, докато в останалите възрастови групи коефициентът на заетост нараства.

Заетостта на лицата с висше образование е най-висока – 76.4%. С понижаване на степента на завършено образование тя намалява, като достига най-ниската си стойност при лицата с основно и по-ниско образование – 18.2%. Безработните лица са 12.4 хил., от които 6.8 хил. са мъже и 5.7 хил. – жени, показват данните на статистиката.

Коефициентът на безработица намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 20.3% (при 12.9% средно за страната). При мъжете коефициентът на безработица намалява с 2.8 процентни пункта, а при жените нараства с 0.1 процентни пункта, като достига съответно 21.9 и 18.8%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 21.1 хил., от които 10.7 хил. са мъже и 10.4 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 25.8%. В сравнение с 2012 г. намалява с 3.4 процентни пункта.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009