46 медицински сестри се грижат за малчуганите в 16 детски градини на област Смолян

вторник, 13 юни 2017 г.

Към края на 2016 г. в област Смолян функционират 16 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 409 места в тях. В градовете детските ясли са 14 с 372 места, а в селата – 2 с 37 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2015 г. се увеличава с 1.

През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 344 деца или с 3 деца повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 330 деца, от които момчета са 160, а момичета – 170. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2016 г. намалява с 9.3%. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 90%, децата на 3 и повече години са 3.0%. На 1 година са 23 деца или 7%, съобщиха от смолянското статистическо бюро.

В края на 2016 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Смолян е 14.6%, като се отбелязва намаление с 1.8 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Към 31.12.2016 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 87 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46. Основната част от тях са медицински сестри – 95.7%. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 41 души.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009